Recreatiepark wil dat activiteiten Ten Hove inpanding plaats vinden.
Recreatiepark wil dat activiteiten Ten Hove inpanding plaats vinden. Wijnand Kooijmans

Recreatiepark Jacarja wil dat activiteiten pallet en timmerfabriek Ten Hove in Ermelo inpanding plaatsvinden en komt in verweer

23 februari 2024 om 19:00 Politiek

ERMELO Namens recreatiepark Jacarja is een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Haspel 99-129. Het betreft vooral de hierin opgenomen inpassing van de pallet en timmerfabriek Ten Hove.

In het inpassingsplan is opgenomen dat alle opslag- en houtbewerkingsactiviteiten inpandig moeten worden uitgevoerd. Daarvoor moeten de bestaande (deels) illegale activiteiten geheel worden verplaatst. Hiervoor wordt een overgangsperiode in acht genomen. In een te sluiten overeenkomst wordt opgenomen dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een vergunning moet zijn aangevraagd. Zodra die onherroepelijk is heeft het bedrijf nog een jaar de tijd te beginnen met de benodigde werkzaamheden.

VERPLAATSING

In het plan is tevens de mogelijkheid opgenomen op de plek van de eendenhouderijen 24 woningen te bouwen. Onderzoek heeft uitgewezen dat verplaatsing van de pallet- en timmerfabriek en drie eendenhouderij niet haalbaar is. Herontwikkeling van de percelen levert evenmin voldoende resultaat op.

BELANGEN JACARJA

Jacarja blijft van mening dat in het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan haar belangen onvoldoende zijn meegenomen. De borging van maatregelen die overlast en geluidsoverlast van de pallet- en timmerfabriek richting het recreatieterrein moet voorkomen, vindt men tekort schieten. Aangegeven wordt dat is gevraagd om een duidelijk beplantings-/landschappelijk inpassingsplan voor de strook grond achter Haspel 99. 

DUIDELIJKHEID INPASSINGSPLAN

Het landschappelijk inpassingsplan ontbeert volgens Jacarja de duidelijkheid die moet voorkomen dat het recreatiebedrijf op enig moment weer genoodzaakt wordt te procederen. Het icoontje ‘boom’ dat symbool staat voor het planten van 42 inheemse bomen staat volgens de ingediende zienswijze niet op het perceel dat grenst aan het recreatieterrein. Bovendien lijkt de verplichting tot het planten van de bomen uitsluitend gekoppeld aan het perceelsgedeelte met de bestemming ‘wonen’ en niet aan de percelen Haspel 99 tot en met 103 die in het plan zijn bestemd als ‘bedrijf.’

GELUID

Door het recreatiebedrijf wordt aangegeven dat men heeft verzocht geen bedrijfsactiviteiten te laten plaatsvinden naast het recreatiepark en geen bedrijfsactiviteiten toe te staan waardoor geluid richting hun bedrijf komt. Dit laatste kan volgens hen worden geborgd door geen te openen delen (ramen, deuren en dergelijke) toe te staan in de voor opslagdoeleinden bestemde bedrijfshal aan de zijde van Jacarja.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie