Afbeelding
Cees van der Wal

SGP Ermelo en Speuld bestaat 75 jaar: een vaste waarde met ‘derde zetel in gemeenteraad binnen handbereik’

26 februari 2024 om 11:38 Overig

ERMELO Op 28 februari is het vijfenzeventig jaar geleden dat dominee Van Dijk op uitnodiging in hotel Peter een rede hield over: ‘Waarom Staatkundig Gereformeerd?’ met als doel om een eigen kiesvereniging op te richten.

In de toen nog grote ongedeelde gemeente Ermelo, bestaande uit de hoofddorpen Ermelo en Nunspeet, was de SGP in de jaren dertig reeds opgericht en vertegenwoordigd met een zetel in de gemeenteraad. Omdat deze oude gemeente Ermelo in 1949 werd ingedeeld in een kieskring Nunspeet en een kieskring Ermelo was het nodig voor Ermelo een eigen kiesvereniging op te richten. Speuld werd bij Ermelo toegevoegd.

EERSTE LIJSTTREKKER

Lijsttrekker voor Ermelo werd Cor van Dis. Zijn opvolger werd Frans van Bentum, die naast Peter van ‘t Slot uit Elspeet zitting nam in de tweekoppige SGP-fractie. In 1953 steeg het aantal SGP-zetels tot drie. Uiteindelijk steeg het aantal zetels voor de SGP in de toen nog ongedeelde gemeente in 1970 tot vier. 

MOEILIJK BESTUURBAAR

Adriaan Lobbezoo, die sinds 1965 raadslid was, gaf later aan dat vanwege de uitgestrektheid van de gemeente het moeilijk besturen was. In de praktijk behartigden de gekozen raadsleden uit Nunspeet vooral de zaken op het grondgebied van Nunspeet en zo ook de Ermelose raadsleden. In de loop van de jaren zestig vond wel meer portefeuilleverdeling plaats. Autobezit was nog geen algemeen goed, waardoor de afstand naar het gemeentehuis in Nunspeet toch een behoorlijke afstand was. Om te voorkomen dat er te weinig raadsleden aanwezig waren en er dus geen rechtsgeldige besluiten genomen konden worden, werd eens een ziek raadslid die vlakbij woonde uit zijn bed ‘gehaald’. Lobbezoo werd in de jaren 1970 tot aan de splitsing in 1972 wethouder.

TWEE ZETELS

Voor de verkiezingen na de splitsing kreeg SGP lijst één toebedeeld wat stemmen voordeel opleverde want er werden twee zetels behaald. Raadsleden werden Adriaan Lobbezoo en Frans Snoek. Bij de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen behaalde de SGP één zetel, die ingenomen werd door Frans Snoek, die uiteindelijk tot 2022 raadslid zou blijven. In de jaren 1977 tot en met 1989 was Snoek geen raadslid, maar bemande Jan van Panhuis de eenmansfractie.

WETHOUDER

Het duurde tot 2010 voor de SGP in Ermelo weer een tweede raadszetel kreeg. Leo van der Velden mocht naast Frans Snoek zijn raadszetel innemen. Van 2018 tot en met 2022 was Van der Velden wethouder in de coalitie met Progressief Ermelo, VVD en Burgerbelangen.

STIJGEND LEDENAANTAL

Secretaris Dirk Jan van Dalfsen meldt dat het aantal leden door de jaren heen gelukkig een stijgende lijn vertoont. ,,Dat geldt ook voor het aantal stemmen”, geeft huidig raadslid Pieter Stam aan die samen met fractievoorzitter Leo van der Velden de tweekoppige fractie bemand. ,,Tot op heden werd steeds de tweede raadszetel ruim behaald en was de derde zetel in 2018 en 2022 binnen handbereik”, aldus Van der Velden. 

,,Een actieve, constructieve, ondernemende politieke partij op basis van Bijbelse principes, met sterke lokale binding”, besluit Stam.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie