Oefenen zorgt voor goede bestrijding natuurbranden
Oefenen zorgt voor goede bestrijding natuurbranden Wijnand Kooijmans

Gemeente Ermelo komt met oplossing om natuurbranden op Veluwe te verminderen

5 maart 2023 om 08:21 Natuur en milieu

ERMELO Er wordt hard gewerkt om de natuur minder gevoelig te maken voor branden. Dit onder meer door het vervangen van brandbare vegetatie door minder brandbare maar ook door het maken van stoplijnen in de natuur die een brand beheersbaar maken. Dat stelt het Ermelo’s college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Evelien Kars (Progressief Ermelo) en Gert Jan Brouwer (VVD).

Aanleiding is de vrees voor meer natuurbranden hetgeen op de Veluwe, met veel Natura 2000 gebied een grote zorg is. Tijdens een werkbezoek aan de brandweer hebben raadsleden en duidelijk signaal gekregen dat er aandacht moet zijn voor het rijdend materieel.

NATUURWAARDEN

Sinds de bossen minder voor hout oogst en meer voor natuurwaarden worden beheerd is de regelgeving rond brandsingels en brandgangen afgeschaft. Samen met de provincie, natuurbeheerders en de veiligheidsregio wordt onderzocht waar de singels en gangen het meest effectief en noodzakelijk zijn.

Binnen de West-Veluwe wordt gewerkt met brandcompartimenten in de natuur. De grenzen hiervan liggen op andere plekken dan de vroegere brandgangen. Door middel van de minder brandbare vegetatie en het in stand houden van zandbanen worden compartimenten dusdanig ingericht dat natuurbranden opgevangen en gestopt worden. Volgens de Veiligheidsregio wordt de kans op een onbeheersbare natuurbrand verkleind. Het gaat volgens hen echter om een proces dat meerdere jaren in beslag neemt. Ook wordt er door gemeenten, samen met de Veiligheidsregio, gekeken naar de bereikbaarheid van de natuurgebieden voor brandweervoertuigen en het uitbreiden van het aantal bluswatervoorzieningen.

VERVANGEN

Ermelo beschikt over twee combi tankautospuiten, Deze voertuigen kunnen voor zowel de basis brandweerzorg als voor natuurbrandbestrijding worden ingezet. De voertuigen van Ermelo gaan vervangen worden door een basis tankautospuit en een specialistisch natuurbrandvoertuig. Tijdens de periode dat de kans op natuurbranden het grootst is wordt de tankautospuit omgewisseld voor een combi tankautospuit. Door deze wissel wordt de slagkracht van de Ermelose brandweer verhoogd. Daarnaast beschikken ook omliggende brandweerposten over natuurbrandvoertuigen die bij een melding van een natuurbrand in Ermelo kunnen worden ingezet.

In het risicoprofiel voor de West-Veluwe is te zien dat de kans op natuurbranden groot is en de impact daarvan ernstig kan zijn. Natuurbrandbestrijding en preventie om branden te voorkomen behoort daarom tot de prioriteiten van de lokale brandweer. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan voorlichtingscampagnes over de gevaren van natuurbranden. 

OEFENINGEN

Natuurbrandbestrijding maakt ook een belangrijk onderdeel uit van het oefenprogramma van brandweerkorpsen zodat ze adequaat kunnen optreden bij een daadwerkelijke natuurbrand. Daarnaast beschikken posten in de regio over voertuigen en materiaal en kunnen bij branden korpsen uit meerdere plaatsen worden ingezet.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie