De dementie-vriendelijke kerk

2 oktober 2021 om 13:46 Lokaal Deel je nieuws

Op woensdag 13 oktober om 20.00 uur organiseert Leerhuis Ermelo een bijeenkomst in de Oude Kerk in Ermelo met als inleider dominee- geestelijk verzorger Annemarie Roding-Schilt

Hoe gaan we goed om met gemeenteleden die dement worden? Op welke manier kunnen we hen pastorale zorg bieden? In de kerk bestaat soms wat verlegenheid over dit onderwerp.

Annemarie Roding, predikant-geestelijk verzorger, vond het tijd om handvatten aan te reiken om geestelijke zorg aan mensen met dementie, zeker binnen de geloofsgemeenschap, vorm te kunnen geven. Ook wilde zij wat doen aan de beeldvorming die er rondom dementie bestaat – want dement zijn staat voor veel mensen gelijk aan mensonterend leven. Ze schreef er een boekje over.

De vraag hoe voor dementerende gemeenteleden te zorgen wordt steeds belangrijker nu de samenleving en ook de kerk steeds grijzer worden. “In bijna elke gemeente zijn gemeenteleden die lijden aan dementie. Ze zijn echter niet altijd zichtbaar. Juist dan is het van belang om

te bedenken waar ze zijn.”

Dat er maar weinig gemeenteleden met dementie naar de kerkdienst komen, komt volgens Annemarie onder andere omdat kerkdiensten vaak veel elementen bevatten die geen houvast bieden, en juist houvast is belangrijk.

Tijdens de avond wordt informatie over dementie gedeeld, maar gaan we ook in

op de relatie tussen geloof en dementie.

En op de vraag welke rol de geloofs-gemeenschap kan spelen. Er is ruimte

om met elkaar van gedachten te wisselen en er worden praktische tips gedeeld.

Annemarie Roding is als predikant-geestelijk verzorger werkzaam in een verpleeghuis en in een kleinschalige woonvorm in Hellevoetsluis.

U wordt hartelijk uitgenodigd deze avond bij te wonen in de Oude Kerk, Putterweg 

16 in Ermelo. We beginnen om 20.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. Voor ons volledige programma en wijze van aanmelden verwijzen we u naar onze website: www.leerhuisermelo.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie