Afvalcontainers.
Afvalcontainers. Pixabay

Geen extra kosten inzameling huisvuil Ermelo

Wonen

ERMELO ACONOV mag tot 2025 het afval blijven inzamelen in onder meer de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Voor de laatste gemeente betekent dit wel dat de kosten toenemen met achttienduizend euro omdat wordt overgeschakeld op een ander systeem van inzamelen. Voor Ermelo geldt dit niet.

Door de vijf gemeenten op de Noord Veluwe waar ACONOC actief is, is wel besloten de komende jaren te komen tot een regionale inzamelorganisatie. De verwachting is dat voor de invoering hiervan een periode van anderhalf tot twee jaar is benodigd. De nieuwe wijze van inzamelen kan dan per 1 januari 2026 worden ingevoerd.

EIGEN ORGANISATIE Naast Ermelo en Harderwijk is ACONOV actief in Elburg, Oldebroek en Nunspeet. Om tot een eigen organisatie te komen voor het inzamelen van afval wordt toegetreden tot Fryslân Milieu. Met een eigen organisatie denken de gemeenten sneller en flexibeler de dienstverlening te kunnen ontwikkelen en verbeteren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling te komen tot minder huishoudelijk restafval en meer gescheiden recyclebare grondstoffen. Door deelname in een door de overheid gedomineerde inzamelorganisatie wordt het mogelijk zonder winstoogmerk de dienstverlening aan te passen naar de wensen en omstandigheden in de gemeenten.

KOSTEN Reden om te schakelen is dat het steeds moeilijker is om tegen beheersbare kosten basiscontracten met private marktpartijen af te sluiten die voldoende flexibiliteit bieden voor het ontwikkelen van afvalbeleid. Terwijl juist flexibiliteit en beheersbare kosten voor de gemeenten gewenst zijn om de ambities te halen als het gaat om de afvalinzameling. 

Ook blijkt de afgelopen jaren dat bij aanbestedingen in een aantal gevallen er geen of slechts één inschrijver is. Dat heeft meer gemeenten reeds doen besluiten toe te treden tot een inzamelingsorganisatie die door de overheid wordt gedomineerd.

ACONOV zamelt sinds juli 2019 het restafval, groente-, fruit- en tuinafval en het papier in. De gemeenten zijn voor de inzameling hiervan wettelijk verantwoordelijk. Door het contract te verlengen wordt aan die verplichting voldaan. Het bedrijf heeft een vestiging in Ermelo.

OVERLEG Met hen is wel intensief overleg gevoerd over de verlenging van het contract. Het bedrijf heeft aangegeven dat zij voor de periode 2024 en 2025 tien procent meer kosten moeten maken voor de inzameling van huishoudelijk afval dan is begroot. Dit is aan de orde in gemeenten die na het ingaan van het contract hebben besloten Diftar te gaan toepassen. Ermelo ontspringt de dans omdat zij al Diftar kenden voor het afsluiten van het contract. Ermelo is de eerste gemeente die instemt met de nieuw gekozen koers.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Evert en Jannie Bos uit Putten delen hun ervaringen 50 minuten geleden
Afbeelding
Wethouder Weidema wil het anders en beter doen 5 uur geleden
Afbeelding
Word het visitekaartje van Museum Het Pakhuis 20 uur geleden
Afbeelding
Vaak verbitterde strijd: 50 jaar zelfstandig 21 uur geleden
Afbeelding
Brandweer houdt water op voorraad wegens groot risico natuurbrand 15 aug, 11:05
Afbeelding
Op pad met de boswachter 12 aug, 14:51
Afbeelding
Zakkenrollers weer actief op festivals en in de winkelstraten 12 aug, 14:35