Afbeelding
(Foto: Pixabay)

Financiële positie Ermelo onder druk, bijdrage aan Meerinzicht omlaag

Politiek

ERMELO Indien Ermelo wordt gekort op de bijdragen die vanuit het Rijk worden uitgekeerd via het Gemeentefonds moet dit ook zoveel mogelijk gelijke tred houden met de meerjarenbegroting van Meerinzicht, het samenwerkingsverband waaraan naast Ermelo Harderwijk en Zeewolde deelnemen.

De motie van de drie coalitiepartijen CDA, één-Ermelo en ChristenUnie leidde tot een stevig debat in de gemeenteraad van Ermelo. Cor Louwerse (CDA) ziet de begroting van Meerinzicht jaarlijks met zo’n zeshonderdduizend euro toenemen. Waarvan ongeveer de helft benodigd is om de gestegen loonkosten te dekken.

Voor hem is duidelijk dat de financiële positie van Ermelo onder druk staat en daarom met Meerinzicht het gesprek moet worden aangegaan hoe kortingen uit het gemeentefonds ook meegenomen kunnen worden in de bijdrage die Ermelo aan Meerinzicht moet betalen.

ONDERZOEK Peter Garritsen (één-Ermelo) ziet de motie ook in het verlengde van het onderzoek van de Rekenkamer. Die heeft geconcludeerd dat niet objectief is vast te stellen of taken door Meerinzicht beter uitgevoerd worden dan wanneer de drie gemeenten dat ieder voor zich doen. Omdat de gemeenten weinig concrete doelen hebben meegegeven is het voor Meerinzicht niet duidelijk waaraan ze moeten voldoen. De Rekenkamer heeft echter geen signalen opgepikt dat de dienstverlening richting inwoners en gemeenten niet op orde is.

Dick Tillema vindt dat de prijs die Ermelo moet betalen voor een korting uit het Gemeentefonds zich ook moet doorvertalen in de gelden voor Meerinzicht. Evelien Kars (Progressief Ermelo) staat lijnrecht tegenover de mening van de drie coalitiepartijen. Ze vindt dat niet helder is gesteld waaraan Meerinzicht moet voldoen en dat ze veel wettelijke taken uitvoeren. Waarbij voorwaarde is dat het samenwerkingsverband geen vet op de botten mag kweken.

MES Ze vindt de wijze waarop de coalitiepartijen het gesprek met Meerinzicht willen aangaan niet prettig omdat het voelt of het samenwerkingsverband het mes op de keel wordt gezet. Ook vindt ze dat eerst overleg had moeten plaatsvinden met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde. Daarmee gaf ze in grote lijnen de weerstand van de oppositiepartijen tegen de motie weer. Herma van der Weide (VVD) vindt de opstelling van Ermelo te solistisch.

Waar wethouder Hugo Weidema de motie als een steuntje in de rug van het college van burgemeester en wethouders ziet. De motie moet worden gezien als een signaal en legt niets dwingend op. De motie werd met veertien stemmen voor en vijf tegen aangenomen.

Door de raad werd ook een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen voor het eind van dit jaar een voorstel aan de raad voor te leggen hoe de aanbevelingen van de Rekenkamer kunnen worden ingevuld. Dat moet meer duidelijkheid verschaffen over wat de gemeente nu precies verwacht van Meerinzicht. Het amendement mocht wel rekenen op steun van Progressief Ermelo. De enige tegenstem was van de VVD.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Evert en Jannie Bos uit Putten delen hun ervaringen 41 minuten geleden
Afbeelding
Wethouder Weidema wil het anders en beter doen 5 uur geleden
Afbeelding
Word het visitekaartje van Museum Het Pakhuis 20 uur geleden
Afbeelding
Vaak verbitterde strijd: 50 jaar zelfstandig 21 uur geleden
Afbeelding
Brandweer houdt water op voorraad wegens groot risico natuurbrand 15 aug, 11:05
Afbeelding
Op pad met de boswachter 12 aug, 14:51
Afbeelding
Zakkenrollers weer actief op festivals en in de winkelstraten 12 aug, 14:35