In het kader van de aanpak Veilig Buitengebied zijn er verschillende controles geweest in het buitengebied van Ermelo, Harderwijk en Putten.
In het kader van de aanpak Veilig Buitengebied zijn er verschillende controles geweest in het buitengebied van Ermelo, Harderwijk en Putten. Yildiray Yücel Kamanmaz via Pixabay

Grootschalige actie criminaliteit buitengebied Ermelo, 220 huisbezoeken en controles niet pluis-locaties

8 december 2023 om 09:38 Maatschappelijk

ERMELO De afgelopen periode zijn er verschillende controles geweest in het buitengebied van Ermelo, Harderwijk en Putten. De omgevingsdienst, de gemeenten, het districtelijk ondermijningsteam (DOT), de politie en marechaussee voerden in de avond en nacht van 19 en 25 oktober verschillende controles uit op locaties die door omwonenden zijn aangegeven als ‘niet pluis’. 

Ook zijn er op verschillende dagen ruim 220 inwoners bezocht om hen te informeren over ondermijning en tegelijkertijd bewustwording te creëren over de risico’s en impact van ondermijnende activiteiten.

AANDACHTSPUNTEN VEILIGHEID

In het kader van de aanpak Veilig Buitengebied konden inwoners in het buitengebied in mei van dit jaar een vragenlijst invullen. Met deze lijst zijn verschillende aandachtspunten, zorgen en vragen opgehaald. De resultaten zijn gebruikt om te bepalen hoe de verschillende partners en organisaties de criminaliteit in het buitengebied nog beter kunnen tegengaan.  De acties in oktober zijn een vervolg op de informatie die is opgehaald.

NIET PLUIS-LOCATIES

De nachtelijke controles vonden op meerdere plekken in de gemeenten plaats. Hierbij is speciaal rekening gehouden met de aangegeven niet pluis-locaties. De toezichthouders hebben ruim 120 personen gesproken. Het gevoel van onveiligheid was bij hen wisselend. De voorbijgangers lieten zich zeer positief uit over het initiatief, en waardeerden de aandacht voor de locaties die wat achteraf liggen zeer. 

220 HUISBEZOEKEN

In de drie gemeenten zijn in oktober ruim 220 adressen bezocht. Tijdens de bezoeken zijn inwoners geïnformeerd over ondermijning. Wat is het, hoe herken je het, wat is de impact op de leefomgeving en gemeenschap en op welke manier kun je zelf helpen dit te voorkomen? De huisbezoeken zijn zowel door de toezichthouders als door de inwoners positief ervaren. Naast het vergroten van de bewustwording is het doel van de actie ook dat de bereidheid tot melden van verdachte situaties omhoog gaat.

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT BUITENGEBIED

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter en vaker te vinden. Het buitengebied is groot, uitgestrekt en telt veel (leegstaande) agrarische bestemmingen. Bedrijven en bewoners in de buitengebieden worden regelmatig getroffen door criminele activiteiten, zoals diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines of dumping van chemisch afval. Door de aanpak Veilig Buitengebied ontstaat hier beter zicht op en kan er effectiever worden ingegrepen. Het doel van Veilig Buitengebied is samen zorgen voor een veilig en leefbaar buitengebied waar criminele activiteiten zoveel mogelijk worden voorkomen, tijdig worden herkend en aangepakt.  

GEMEENTEN TREKKEN SAMEN OP

De drie burgemeesters zijn blij met de aandacht voor de veiligheid in het buitengebied en het samen optrekken. Burgemeester van Harderwijk, Jeroen Joon: ,,Het is goed dat we vanuit de gemeenten oog hebben voor de aantrekkingskracht van het buitengebied op criminelen. We trekken daarbij nauw samen op met de politie. Door bewoners en ondernemers bewust te maken van de risico’s en ze te wijzen op verdachte signalen, hopen we criminaliteit te voorkomen. En we geven tegelijkertijd een boodschap af aan mensen met slechte bedoelingen: weet dat er hier op je wordt gelet. In onze gemeenten is geen plek voor jou.“ 

INWONERS ZIJN OGEN EN OREN

Burgemeester Hans van Daalen, Ermelo: ,,De acties hielden nadrukkelijk ook rekening met de informatie die door de inwoners zelf is aangedragen. We zien hiermee hoeveel meerwaarde het heeft als we samen met de inwoners optrekken. Met hun ogen en oren in het buitengebied kunnen we ondermijning en criminaliteit nog beter aanpakken.”

BEREIDHEID MELDEN CRIMINELE ACTIVITEITEN

Burgemeester Henk Lambooij van Putten: ,,Door de inwoners in het buitengebied goed te informeren over ondermijning, en de schade die dit kan aanrichten, hopen we dat de bereidheid om zaken te melden omhoog gaat. Dat kan bij de politie maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Sámen kunnen we een vuist maken tegen ondermijning.”

Iets verdachts gezien, gehoord of geroken? Voor alle meldingen van verdachte situaties kunt u de politie bellen op het nummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Het nummer is 0800-7000. Via de website www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u ook online melding doen van een situatie die u niet vertrouwt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie