Progressief Ermelo wil besparing kosten afval en riolering.
Progressief Ermelo wil besparing kosten afval en riolering. J_Blueberry via Pixabay

Progressief Ermelo wil besparing kosten afval en riolering om hoge woonlasten te drukken

15 september 2023 om 19:00 Maatschappelijk

ERMELO De fractie van Progressief Ermelo (PE) wil dat het college van burgemeester en wethouders een zorgvuldige analyse maakt rond de nettolasten die burgers moeten betalen voor afval en riolering in de gemeente. 

In het rapport ‘Kiezen voor de toekomst’ scoren deze posten de hoogste score als het gaat om bezuinigingen. De posten zijn echter niet meegenomen als besparingsmogelijkheden voor de kadernota 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027.

KOSTEN DOORBELAST AAN INWONER

Deze woonlasten drukken niet direct op de begroting van de gemeente maar worden kostendekkend doorberekend aan de inwoners. De lasten maken volgens Bert Visser van PE een substantieel onderdeel uit van de totale woonlasten per huishouden. Die veel hoger zijn dan het landelijk en provinciaal gemiddelde en die van omringende gemeenten. Dat maakt een analyse van deze kosten noodzakelijk.

STIJGENDE WOONLASTEN ERMELO

Aangegeven wordt dat de woonlasten per huishouden in de afgelopen jaren in Ermelo flink zijn gestegen, mede door de verhoging van de onroerendzaakbelasting en de toenemende kosten van energie. Gezien wordt dat ook in Ermelo de armoede toeneemt en steeds meer huishoudens zorgen hebben over hun bestaanszekerheid. 

BESPARINGEN AFVAL EN RIOOL

Voor 1 november wil Visser weten welke conclusies uit het rapport moeten worden getrokken. Hij wil ook aan de raad advies zien uitgebracht over concrete besparingsmogelijkheden op afval en riolering op de korte en langere termijn.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie