Koningsnacht 2022 op 't Weitje.
Koningsnacht 2022 op 't Weitje. Drone Metropolis

Klachtenregen geluidsoverlast ‘t Weitje rondom Koningsdag

Evenementen

ERMELO Tijdens Koningsdag heeft burgemeester Dorine Burmanje de neiging gehad kinderen te redden van gehoorschade als gevolg van de activiteiten op en rond ’t Weitje.

Dat stelt zij naar aanleiding van vragen van Ronald van Veen (ChristenUnie) en Evelien Kars (Progressief Ermelo). Volgens Van Veen regent het klachten rond het geluidsniveau. Zowel tijdens Koningsdag zelf als tijdens Koningsnacht. Burmanje zelf heeft alleen Koningsdag bezocht. Volgens haar zijn er geen officiële metingen verricht. Bij de aanvraag van de vergunning is volgens Burmanje wel de gebruikelijke procedure gevolgd, zoals het raadplegen van omwonenden van ’t Weitje. Het verzoek de sluitingstijden tijdens de Koningsnacht te verruimen werd afgewezen.

MOTIE Mede omdat dit in strijd is met het convenant dat met de horeca is gesloten maar ook om verzekeringstechnische redenen. Bij de vaststelling van het evenementenbeleid is afgesproken dat er twee pilots zouden plaatsvinden waarbij geluidsmetingen zouden plaatsvinden. Dat is achterhaald door een motie van het CDA, VVD en BurgerBelangen Ermelo waarin het college de opdracht kreeg evenementen in categorie drie mogelijk te maken met een maximum van één per maand. Het gaat dan om evenementen met de hoogste geluidsbelasting. ChristenUnie, Progressief Ermelo en SGP stemden tegen. Op dat moment was één-Ermelo nog niet in de raad vertegenwoordigd.

NIEUWE COLLEGE De uitvoering van de motie wordt neergelegd bij het nieuw aan te treden college. Overigens vallen zowel Koningsdag als Koningsnacht niet onder het totaal aantal evenementen dat jaarlijks wordt toegestaan vanwege het landelijk karakter. Burmanje zegt toe de raad nog verder te informeren over het verloop van de evenementen. Wellicht wordt dan ook duidelijk hoeveel klachten officieel zijn ingediend.

Wijnand Kooijmans

advertentie
advertentie
Afbeelding
Evert en Jannie Bos uit Putten delen hun ervaringen 55 minuten geleden
Afbeelding
Wethouder Weidema wil het anders en beter doen 5 uur geleden
Afbeelding
Word het visitekaartje van Museum Het Pakhuis 20 uur geleden
Afbeelding
Vaak verbitterde strijd: 50 jaar zelfstandig 21 uur geleden
Afbeelding
Brandweer houdt water op voorraad wegens groot risico natuurbrand 15 aug, 11:05
Afbeelding
Op pad met de boswachter 12 aug, 14:51
Afbeelding
Zakkenrollers weer actief op festivals en in de winkelstraten 12 aug, 14:35