Vier appartementen op plek KerstBlokker

ERMELO De voormalige KerstBlokker aan de Stationsstraat 39 in Ermelo wordt vervangen door de bouw van vier appartementen. Door het Ermelose college wordt hiervoor de benodigde vergunning verleend. Ingediende bezwaren worden ongegrond verklaard. 


Wijnand Kooijmans


Het is niet het eerste plan dat voor dit pand wordt gepresenteerd, onder meer was het pand al onderdeel van een 1 april graag waarbij werd aangegeven dat er een hoog gebouw zou komen. Wethouder Wouter Vogelsang heeft goede hoop dat het plan ditmaal wel snel kan worden gerealiseerd. ,,Het brengt een aanzienlijke verbetering mee ten opzichte van de huidige situatieā€, zo is zijn mening. Bijkomend voordeel is, zo geeft wethouder Laurens Klappe aan, dat het ook nog eens gaat om woningen in de goedkope sector.


Van recreatie naar wonen

ERMELO De bestemming recreatie van het terrein Kawoepersteeg 28 en 30 mag veranderen naar wonen. Het college stemt in het het ontwerp-bestemmingsplan.


Wijnand Kooijmans


In het huidige bestemmingsplan zijn acht recreatiewoningen en een bedrijfswoning toegestaan. Vier van de acht recreatiewoningen mogen al permanent worden bewoond. De bedrijfswoning is in het verleden al met vergunning gesplitst in een twee-onder-een-kapwoning.

Het college ziet in het plan een kwaliteitsverbetering. Het past ook binnen de toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in het recreatiecluster Horst. De parken in dit gebied hebben veelal weinig of nauwelijks toekomstwaarde binnen de recreatiesector. 

Alle kosten komen voor rekening van de eigenaar. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst met hem afgesloten.


Studietoeslag mensen met beperking

ERMELO De studietoeslag voor mensen met een beperking wordt door de gemeente Ermelo verhoogd van 100 naar 300 euro per maand. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad hiermee instemt. 


Wijnand Kooijmans


De verhoging maakt onderdeel uit van een actie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid die meer mensen met een handicap aan een baan wil helpen en aan het werk wil houden. Het is nu voor veel studenten met een smalle beurs financieel onaantrekkelijk en soms zelfs onhaalbaar om een studie te volgen zonder aanvullende inkomsten uit werk. De studietoeslag is bestemd voor mensen die om structurele medische redenen echt niet kunnen bijverdienen.


Bij de gemeente Ermelo zijn in het afgelopen jaar zes verzoeken ingediend voor deze studietoeslag. Indien de raad akkoord gaat wordt de toeslag met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus toegekend.