Minder draagvlak voor wolf als aantal groeit

ERMELO (ANP) Gelderland verwacht dat het maatschappelijk draagvlak voor de terugkeer van de wolf afneemt naarmate het aantal dieren groeit. Door het toenemende aantal wolven botsen de belangen van mensen vaker met het natuurlijk gedrag van het dier, aldus de provincie. Er zijn daarom maatregelen nodig om zo conflictarm te leren omgaan met de wolf, antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen van VVD, CDA en ChristenUnie.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er nu vijftien tot twintig wolven in Nederland leven. Veruit de meeste zitten in en rond de Veluwe in Gelderland. Het grootste aantal wolven verblijft in gebieden waar toch al niet of nauwelijks toeristen mogen komen. Als de populatie zich uitbreidt moeten die stiltegebieden misschien uitgebreid worden, want ook het leefgebied van de wolf is internationaal beschermd. Veehouders krijgen nu nog alle schade vergoed die wolven aan hun vee hebben veroorzaakt. Op termijn moeten ze een deel van de kosten om hun vee te beschermen zelf dragen.