Afbeelding
pixabay

Werkplaats voldoet aan het bestemmingsplan

Politiek

ERMELO De werkplaats en magazijn aan de Garderenseweg 142a in Speuld worden niet gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Het Ermelose college van burgemeester en wethouders zegt dan ook niet in te kunnen gaan op het verzoek handhavend op te treden.

Wijnand Kooijmans

Het op dit adres gevestigd bedrijf houdt zich bezig met interieurprojecten waarbij interieurs op maat worden gemaakt. Het project wordt van begin tot eind uitgevoerd en dat is niet strijdig met het bestemmingsplan. Tijdens controles door de gemeente zijn dan ook geen overtredingen geconstateerd.

De aanvrager van het verzoek om handhavend op te treden verwijst naar het advies van de bezwarencommissie in zake het perceel Garderenseweg 142. Daarin werd gesteld dat de weigering van het college een vergunning af te geven voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning terecht is gekomen. De indiener van het handhavingsverzoek trekt daaruit de conclusie dat het gebruik van de bedrijfshal in strijd is met het bestemmingsplan.

De richtafstanden voor een meubelhal wijken daarnaast niet af van de regels die gelden voor een aannemer. Voor meubelwerkplaatsen is geen afzonderlijke richtafstand opgenomen. De richtafstand betreft een afstand die in acht moet worden genomen naar een reguliere woning. Maar dat is de woning Garderenseweg 142 niet. Dat is en blijft een bedrijfswoning.