Inloop voor omwonenden Jacob van Lenneplaan 39

BAARN De gemeente Baarn heeft een principeverzoek ontvangen voor de bouw van een extra woning op het perceel Jacob van Lenneplaan 39 in Baarn. De initiatiefnemer heeft hiervoor een plan ontwikkeld. Het plan wijkt af van de ter plaatse toegestane bestemming.

Aan de Jacob van Lenneplaan 39 staat een jaren-dertig villa (met zwembad en bijgebouw) die al geruime tijd te koop staat. De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande villa te slopen en te vervangen door twee (iets kleinere) woningen. De groene uitstraling van het terrein, het bijgebouw
en eventueel het zwembad kunnen daarbij gehandhaafd blijven. De initiatiefnemer heeft op 22 mei 2018 een principeverzoek ingediend. MooiSticht heeft laten weten dat er ruimtelijk en landschappelijk gezien voor deze locatie geen bezwaar bestaat tegen een splitsing, waarbij de voorkeur uit gaat naar twee niet te al grote woningen.
De informatieavond wordt gehouden op 16 juli, van 18:30 tot 20:00 uur aan de Jacob van Lenneplaan 39.