Meer subsidie voor Versa Welzijn

BAARN Het Baarnse college van burgemeester en wethouders heeft het subsidiebedrag voor de Stichting Versa Welzijn over 2018 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen definitief vastgesteld op € 225.240,20.

Daarmee stelt het college voor het voorlopig verleende subsidiebedrag van € 220.001 te verhogen met € 5.239,20 en dit bedrag aan de Stichting Versa Welzijn uit te betalen.

Versa Welzijn heeft door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2018. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het bovengenoemde subsidiebedrag definitief vast te stellen.