Foto: Shutterstock

Dwangsommen Tomassen Duck To

  Politiek

Ermelo - Door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo gaat handhavend worden opgetreden tegen het bedrijf Tomassen Duck To. Het gaat om een toegangspoort en twee erfafscheidingen. Eén toegangspoort krijgt alsnog vergunning.

Wijnand Kooijmans

Door Cora van Eijsden was het college gevraagd handhavend op te treden tegen de bouwwerken voor een emergency-exit van Tomassen Duck To aan de Julianalaan in Ermelo. Onderzoek van het college wijst uit dat de vier bouwwerken illegaal zijn gerealiseerd. Nadat alsnog vergunning is aangevraagd is besloten voor één toegangspoort deze af te geven.

Volgens het college bestaat er geen zicht op het legaliseren van de overige drie bouwwerken. Aangegeven wordt dat de bouwwerken niet voldoen aan de eisen die gelden voor het realiseren zonder vergunning. Onder meer staan ze binnen een bestemming ‘groen’ waar geen hoofdgebouw aanwezig is.

De zuidelijke erfafscheiding en de toegangspoort verdelen de groenstrook van Tomassen Duck To in twee delen. De gronden hebben geen bedrijfsbestemming. Ze zijn bovendien hoger dan de maximaal toegestane twee meter en passen niet in het kruimelbeleid van de gemeente. Ook vindt het college dat ze niet nodig zijn om het bedrijfsperceel van Tomassen Duck To deugdelijk af te sluiten of de emergency-exit te kunnen gebruiken in geval van een calamiteit.

Ten aanzien van de andere erfafscheiding voert het college aan dat er geen reden is om tussen de groenstrook en een agrarisch perceel een erfafscheiding van 2.14 meter toe te staan. Hierdoor wordt, in hun ogen, een onwenselijk precedent geschapen. Ook wordt de erfafscheiding niet noodzakelijk gevonden om het zicht op het bedrijf te ontnemen. Mede omdat aan de andere kant van de groenbestemming, die grenst aan de bedrijfsbestemming, al een deugdelijke erfafscheiding is aangebracht.

Door het college wordt aangegeven dat men zich ervan bewust is dat het bedrijf belang heeft bij het in stand houden van de bouwwerken. Doorslag geeft echter het belang dat het college hecht aan de wettelijke geboden in bestemmingsplannen. Tevens is het college verplicht op te treden tegen overtredingen wanneer een verzoek wordt ingediend.

Voor twee bouwwerken wordt door het college een dwangsom opgelegd van vijftienhonderd euro per week met een maximum van vijftienduizend euro. Voor de kleine erfscheiding gaat het om een dwangsom van duizend euro per week met een maximum van tienduizend euro.

De eigenaar van Tomassen Duck To heeft wel de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de door de gemeente opgelegde dwangsommen. Ook mag hij de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen om de dwangsommen op te schorten. Anders gaan de termijnen, verbonden aan de dwangsommen, we direct in.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden