Burgemeester Baars blikt terug op bijzondere periode.
Burgemeester Baars blikt terug op bijzondere periode. (Foto: Gemeente Ermelo)

Coronacrisis was bijzondere periode

  Nieuwsflits

ERMELO - Veel werk dat de afgelopen maanden door burgemeester André Baars van de gemeente Ermelo moest worden uitgevoerd was corona gericht. Het heeft hem geleerd dat het een bijzondere periode is geweest waarvan de impact veel groter is dan tijdens oefeningen rond een dreigende pandemie wordt aangenomen. Hoewel de dreiging nog niet is verdwenen blikt burgemeester Baars terug op deze periode die door hem als bijzonder wordt beschouwd. Een periode waarin ook veel inwoners van Ermelo besmet raakten en inwoners overleden aan de gevolgen van het corona-virus.

Wijnand Kooijmans

Vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is burgemeester Baars vroegtijdig op de hoogste gebracht van de risico’s die men kon lopen.

Maar toch is hij verrast door de effecten die de aankondiging van maatregelen op mensen had. Hij noemt dan het hamsteren van wc-papier. “Ik had mij dat kunnen voorstellen wanneer corona met buikklachten gepaard zou gaan maar er is alleen vermeld dat het griepachtige verschijnselen had.”

Onder die verwondering valt ook het hamsteren van pasta’s en rijst. Als overheid heeft men de voorlichtende taak goed opgepakt, zo vindt Baars door het vertonen van beelden van distributiecentra waar de rollen wc-papier hoog opgestapeld lagen.

Zoals Ermelo’s eerste burger ook bijzonder tevreden is met de medewerking van de horeca op de dag dat bekend werd dat om zes uur alle horeca moest zijn gesloten. “Men heeft mensen de kans gegeven wat op het bord lag te nuttigen maar geen nieuwe mensen meer binnen gelaten. Dat maakte dat niet lang na zes uur alle horeca ook daadwerkelijk was gesloten.”

Op dat moment wisten we totaal nog niet hoelang de maatregelen zouden duren en welke impact dat zou krijgen. Ik heb waardering voor de wijze waarop de burgers maar ook ondernemers met de maatregelen zijn omgegaan. Vooral omdat er in het begin geen sprake was van bekende besmettingen in Ermelo zelf, dat kwam pas later toen mensen terugkeerden van vakantie in Oostenrijk.”

Burgemeester Baars werd door de GGD op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Ermelo zelf. Al moesten burgers zelf aangeven of de burgemeester al dan niet geïnformeerd mocht worden dat bij hen corona was geconstateerd. Ik heb er begrip voor dat mensen dat niet wilden maar het maakte het wel moeilijk te duiden waar corona heerste en of daaraan risico’s voor de omgeving waren verbonden.”

Waar namen bekend waren heeft Baars telefonisch contact met hen gezocht. “Daaruit bleek dat mensen zich heel goed bewust waren van de risico’s en zich strikt aan de regels hielden.” Ook heeft Baars contact gehouden met horecaondernemers en het toeristisch bedrijfsleven. Zoals dat er ook ambtelijk is geweest en soms ook met de wethouders. We hebben met hen meegeleefd.”

De richtlijnen maakten dat het ambtelijk personeel per direct vanuit huis moest gaan werken voor zover dat mogelijk was. “Het heeft wel gemaakt dat procedures zijn vertraagd. Er is toch minder overleg met elkaar mogelijk. Bovendien pak je signalen die mensen uitstralen niet op, dat werkt digitaal niet.” Het maakte ook dat al snel het besluit moest worden genomen ook als raad digitaal te gaan vergaderen. Dat blijft ook nog even zo, zij het dat een uitzondering is gemaakt voor de behandeling van de kadernota.

Tevreden is Baars ook hoe de horeca is omgegaan met het verruimen van de maatregelen. “Dat heeft hen wel voor een enorme opgave gesteld. Wij hebben hen zelf verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van hun klanten. Die blijken in de praktijk ook best bereid de maatregelen na te leven. Al zijn er altijd mensen die daar minder gevoelig voor zijn en in hun uitingen ook kenbaar maken daaraan geen gehoor wensen te geven. Dat verbale geweld is vervelend voor horecaondernemers en hun personeel.”

Baars is onder de indruk van hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in de gemeente Ermelo. “Mensen die ziek zijn geworden maar ook overleden. Ik leef erg mee met mensen die dierbaren hebben verloren. Ik heb echter niet van iedereen de gegevens gekregen om dat ook persoonlijk naar hun te uiten.”

Burgemeester Baars zegt het jammer te vinden dat erehagen niet konden worden toegestaan. “De noodverordening was daarin heel duidelijk dat het niet mocht. Ook als burgemeester heb je je aan de regels te houden. Als die dat niet doet, wie doet het dan nog wel.” Hij beseft wel de behoefte aan erehagen. Zeker waar het ging om mensen op jongere leeftijd die plotseling overleden.

Net zoals Baars het verschrikkelijk vindt dat sommige mensen geen of nauwelijks contact konden hebben met hun familie. Al beseft hij dat dit ook de groep is die het meeste risico loopt. Wat dat betreft is hij blij met het initiatief dat werd genomen door de inzet van hoogwerkers om mensen toch in contact te brengen met familieleden op de verdiepingen van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Zelf heeft hij de contacten gemist met de mensen die 60 of 65 jaar waren getrouwd en 104 en 107 jaar werden. “Bij bruidsparen hebben we gebeld of ze contact wilden op anderhalve meter. De meesten kozen echter voor telefonisch contact.” Met de 108-jarige Sybrandi-Bleijerveld heeft Baars regelmatig contact via een kaartje of telefoontje. “Ze is erg betrokken bij Ermelo en leest nog steeds het Ermelo’s weekblad van begin tot eind. Net zoals de 104-jarige nog steeds actief is met de bloemen en planten in de tuin. “In de gesprekken hoor je toch kleinigheden die je voor hen kunt oplossen.”

Groot respect heeft Baars voor iedereen die zich heeft ingezet voor de medemens tijdens de coronacrisis. Zoals vrijwilligers bij de brandweer die bereid waren in noodhospitalen aan de slag te gaan en dat, na een korte opleiding, ook daadwerkelijk hebben gedaan. Maar ook verplegend personeel verdient een pluim. “Je kent niet iedereen, het liefst zou je iedereen daarvoor graag persoonlijk willen belonen maar dan vergeet je al snel mensen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden