Foto: Shutterstock

Kosten omgevingswet voor rekening van Rijk

  Nieuwsflits

ERMELO – De omgevingswet mag voor de gemeente Ermelo geen extra kosten met zich meebrengen. Deze dienen te worden gefinancierd door het Rijk.

Het gaat dan zowel om de kosten die met de invoering zijn gemoeid als de jaarlijkse structurele kosten die uit de invoering van de wet voortvloeien. De gemeenteraad van Ermelo sluit zich unaniem aan bij een motie van de gemeente Noordoostpolder die hiervoor een motie indient tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De enige vraag binnen de raad was of het niet verstandiger was geweest als Ermelo zelf aan de bel te trekken.

De raad is unaniem van mening dat de begroting van de gemeenten geen ruimte biedt om de extra kosten op te vangen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van enkele miljoenen euro’s. Tot nu toe heeft het Rijk geen financiële toezeggingen gedaan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden