Foto: Wouter Vocke

Brief van bezorgde burgers

  Nieuwsflits

ERMELO – De club van bezorgde burgers van Ermelo wil rechtstreeks met de aan te stellen verkenner naar de bestuurskracht van de gemeente in gesprek. Zonder tussenkomst van de politiek.

Wijnand Kooijmans

Dat schrijft woordvoerder Ruud Krouwel in een brief aan de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad. Directe aanleiding is het ontevreden zijn over het antwoord namens de politieke partijen op hun verzoek onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden naar het functioneren en de integriteit van burgemeester André Baars. “De burgers van Ermelo hebben recht op een openbare behandeling van dit onderzoek in de gemeenteraad. Met het onderzoek ende openbare behandeling zou enig vertrouwen in de politiek herwonnen kunnen worden worden.”
Aangegeven wordt dat de urgentie door de bezorgde burgers hoog wordt geacht. ''De opstapeling van dossiers rolt inmiddels als een sneeuwbalrichting het gemeentehuis. Dossiers die ondubbelzinnig aangegeven dat in de ambtsperiode en onder regie van burgemeester Baars onverteerbare zaken hebben plaatsgevonden.”

In antwoord op deze brief gaf Anneke Knoppers (Progressief Ermelo)namens alle fracties aan dat, in overleg met de commissaris van de koning, besloten is een extern onderzoek te starten naar de bestuurskracht van Ermelo.
Krouwel vindt dit een nietszeggend antwoord omdat voorbij wordt gegaan aan het verzoek tot een integriteitsonderzoek van burgemeester

Baars.“Het gaat blijkbaar aan de politiek van Ermelo voorbij dat burgers van Ermelo, nog veel meer dan de politiek zelf, het slachtoffer zijn van onverteerbare zaken die zich de afgelopen jaren in Ermelo hebben voorgedaan. Het zou u gesierd hebben hierover in gesprek te gaan met uw bezorgde burgers.”

Door Krouwel wordt het verzoek om een integriteitsonderzoek herhaald.“Een onderzoek dat onderdeel moet uitmaken van het breder onderzoek naar de verbetering van de ‘bestuurskracht’ van Ermelo.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden