Foto: Shutterstock

Vertrouwen burger weer herstellen

  Nieuwsflits

Het vertrouwen van de burger in de gemeente moet worden hersteld. Dat gaf Folkje Spoelstra (ChristenUnie) aan tijdens de behandeling van de kadernota door de gemeenteraad van Ermelo. Voor het eerst sinds het uitbreken van het corona-virus fysiek in hotel de Heerlickheijd.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - Volgens Spoelstra is er sprake van veel bestuurlijke onrust. "Dat kan niemand in twijfel trekken." Volgens haar is de omgang tussen raadsleden niet altijd zoals men het graag zou zien. "Wij willen trots zijn op wat we doen en dat wordt overschaduwd door negatief nieuws." Volgens haar moet er binnen de raad een betere samenwerking tot stand worden gebracht en is ook vertrouwen tussen partijen een noodzaak.

Volgens haar moet de raad niet in de valkuil vallen van steeds oud zeer oprakelen. "Als persoon moeten wij ons soms bescheidener opstellen en meer bescheidenheid tonen." Spoelstra kreeg steun van Herma van der Weide (VVD) die vindt dat raadsleden zorgvuldig moeten omgaan met sociale media. Waarmee ze doelt op discussies rond besluiten die hier worden gevoerd. "Wij moeten als raadsleden recht doen aan genomen besluiten.

Bart van der Knaap (Burgerbelangen) vindt dat er best een stevige discussie mag worden gevoerd maar dat de verschillen geen wig mogen drijven tussen partijen. Met een knipoog moet daarna duidelijk worden gemaakt dat men op goede voet weer met elkaar verder wil gaan.

Onderdeel van de behandeling was de motie van ChristenUnie en CDA. Aangevoerd wordt dat de problemen rond hondenpoep terug te brengen zijn naar het gedrag van de baasjes van de honden. Dat maakt dat beide partijen willen dat de hondenbelasting wordt teruggebracht naar de kosten die voor voorzieningen voor honden worden gemaakt. Dick Tillema wijst op het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat het al dan niet vasthouden aan de hondenbelasting moet worden gewogen vanuit het principe van kostendekkendheid.

De coalitiepartijen houden vast aan het eerder genomen besluit de hondenbelasting af te schaffen. Volgens Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) is de afschaffing van de belasting voor de gemeente voordeliger dan te berekenen welke kosten al dan niet aan voorzieningen voor honden moeten worden toebedeeld.

Herma van der Weide (VVD) vindt dat met het afschaffen van de hondenbelasting een einde komt aan een ongelijke behandeling van hondenbezitters. "We vragen ook geen belasting aan houders van duiven, katten en dragers van naaldhakken."

Ook wethouder Wouter Vogelsang wil niet tornen aan het besluit de hondenbelasting af te schaffen. Het college van burgemeester en wethouders ontraad dan ook de motie. Deze werd met elf tegen tien stemmen verworpen. Alle coalitiepartijen stemden tegen de motie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden