Foto: Pixabay

Raad wil plannen gaan heroverwegen

  Nieuwsflits

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo moet zien of plannen waarover al een besluit is genomen heroverwogen kunnen worden. Een motie hiertoe, op initiatief van Folkje Spoelstra (ChristenUnie), werd unaniem door de raad aangenomen.

Wijnand Kooijmans

Onder meer wordt gekeken of kan worden afgezien van de aanleg van het fietspad Schaapsdijk-Zeeweg. Volgens Spoelstra is hiermee een enorm bedrag gemoeid dat het de moeite waard maakt te bezien of de aanleg beslist noodzakelijk is.

Volgens wethouder Wouter Vogelsang wordt hierna gekeken maar bespeurt hij ook onrust bij de omwonenden omdat al lang over de aanleg wordt gesproken. Indien wordt afgezien van de aanleg van het fietspad moet de Schaapsdijk wel worden opgeknapt. De raad vindt het heroverwegen van genomen besluiten van belang gezien de moeilijke financiële situatie waarin de gemeente verkeert.

Onder meer wordt het college opgeroepen te zien of de inrichting van de Dialoog zo eenvoudig en doelmatig mogelijk kan worden gehouden. De voorgenomen parkeerplaats voor vrachtwagens op het bedrijventerrein Kerkdennen kan wat betreft de raad mogelijk ook worden geschrapt. Dat geldt ook voor de aanleg van het voetpad van het Kerkelijk Centrum naar winkelcentrum De Enk.

Kosten sport en cultuur

In de motie is opgenomen dat het college met een voorstel moet komen om de structurele kosten van sport en cultuur te verminderen. Hiervoor moet worden gekeken naar de subsidies maar ook naar het niveau van de inrichting en uitvoering van sportaccommodaties waaronder ook de komst van het nieuwe sportpark.

Het college moet voor de behandeling van de begroting met concrete voorstellen komen waarop kan worden bezuinigd zodat de raad een bewuste keuze kan maken. De raad wil hiermee de verantwoordelijkheid nemen als het gaat om keuzes met betrekking tot de toekomst van Ermelo. Die keuzes worden van belang gevonden om de financiële toekomst van Ermelo generatiebestendig te maken.

Een motie om als Ermelo meer geld van het Rijk te vragen werd eveneens unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Kritiek is dat veel taken door het Rijk aan gemeenten zijn overgedragen zonder, zoals wethouder Wouter Vogelsang het noemt, daarvoor de benodigde financiële middelen en ambtenaren beschikbaar te stellen.

Door Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) wordt erop gewezen dat het besluit van de Tweede Kamer de vergoeding voor huishoudelijke hulp vast te stellen op 19,50 euro per maand de gemeente Ermelo 315.000 euro aan inkomsten heeft gekost. Dit omdat bij het vastgestelde bedrag geen rekening wordt gehouden met het inkomen van de aanvragers.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden