Foto: Shutterstock

Woningbouwplannen ter discussie

  Nieuwsflits

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo heeft aan vier woningbouwplannen prioriteit gegeven. In totaal zijn zeventien plannen beoordeeld. Vrij van discussie is de keuze niet.

Wijnand Kooijmans

 Door het college is onder meer prioriteit toegekend aan het plan voor de bouw van 51 woningen op de hoek van de Horsterweg met de Fokko Kortlanglaan en de Dr. Scheurerlaan. Het gaat om 35 sociale huurwoningen en vijftien sociale koopwoningen. Dit ondanks dat de aanvraag niet compleet was, onder meer door het niet ondertekenen.

Door het college is een gesprek gevoerd met de initiatiefnemer en op grond daarvan is het besluit genomen het plan alsnog prioriteit te geven. Onder meer Bart Willemsen (CDA) zet hier vraagtekens bij. Onder meer vanwege het verzet van de omwonenden maar ook omdat de visie voor het gebied Horst/Telgt nog niet is vastgesteld en woningbouw hierop zou vooruitlopen.

Prioriteit wordt ook gegeven aan het plan Horsterweg 64 waar ruimte is voor de bouw van 22 woningen. Hiervan zijn er zeven in de zowel de categorie sociale huur als sociale koop. De eerste fase van een plan voor de bouw van twaalf sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg krijgt ook prioriteit alsmede de bouw van vier woningen aan de Horsterweg 160-162. Prioriteit geeft aan dat de gemeente hier voorrang aan geeft binnen de ambtelijke capaciteit.

De beoordeling van de aanvragen door het college stuit op bezwaar bij de eigenaren van drie adviesbureaus die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening vraagstukken. Zij signaleren dat in het gelopen traject erg veel onjuistheden en onvolkomenheden zijn vastgesteld. Zonder met de beschuldigde vinger naar ook maar iemand te willen wijzen.

Zij hebben een lijst van dertien punten opgesteld om de prioritering van woningbouwprojecten zorgvuldig te doen verlopen. Onder meer is hun verwijt dat de gemeenteraad op dit moment geen controle kan uitvoeren op de prioritering door het college. Waardoor, zo is hun mening, een inhoudelijke bespreking door raadsleden niet tot de mogelijkheden behoort. Maar ook voor de adviesbureaus zijn de beschikbare gegevens veelal onvoldoende om de juistheid van de keuzes van het college te controleren.

Wethouder Laurens Klappe belooft dat na de zomer een gewijzigd voorstel van het college tegemoet worden gezien rond de prioritering van de woningbouwplannen. Hierbij worden ook de aanbevelingen van de adviesbureaus meegenomen.

Prioritering vindt plaats via een puntentoekenning aan projecten. Raadsleden maken zich zorgen over het geringe aantal punten dat projecten scoren. Het gaat om projecten die zes punten scoren waar een maximale score van dertien punten haalbaar is. Klappe zegt toe te kijken of de criteria moeten worden gewijzigd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden