Foto:

Proces mogelijke herinrichting plantsoen Steynlaan start opnieuw

  Nieuwsflits

ERMELO - De aangevraagde kapvergunning voor twee moeraseiken in het plantsoen aan de Steynlaan in Ermelo wordt ingetrokken door het college van burgemeester en wethouders. Het proces over de eventuele herinrichting van het plantsoen wordt volledig overgedaan.

Wijnand Kooijmans

Om de kap van de moeraseiken is gevraagd door vijf van de zeven direct aanwonenden van de bomen. Zij geven aan overlast te ondervinden van de bomen door het gebrek aan lichtinval maar ook het ontstaan van schade aan hun woningen. Volgens Erik Onderweegs is het besluit te kappen een erkenning van de overlast die de direct aanwonenden ondervinden. De bomen passen volgens hem niet meer bij de huidige woonwijk.

Het plan van de gemeente leidde direct tot protest bij omwonenden. Dat was ook merkbaar tijdens de behandeling van het informatiememo over de kap van de woning door de partijen in de raad. Rense Wiersma nam namens omwonenden stelling tegen de door de gemeente gevoerde procedure die volgens haar niet zorgvuldig is geweest. Zij vindt dat een vermenging plaats vindt van belangen van omwonenden hetgeen tot veel frustraties heeft geleid.

Ook Gerard Hendriks nam stelling tegen de kap. Hij is al 47 jaar omwonende en daarmee belanghebbende in zijn ogen. Hij is van mening dat tijdens de laatste bijeenkomst te veel is benadrukt dat het plan niet meer ter discussie stond terwijl de aanwezigen zich grote zorgen maakten over onvoldoende overleg met de bewoners. Hij vindt de kap van de bomen ongewenst in een tijd waarin het klimaat een steeds grotere rol speelt. Vermeende overlast prevaleert volgens hem bij de gemeente boven het algemeen belang, zoals de CO2 reductie, de beeldbepaling voor de buurt en de kosten die het kappen en veranderen van de groenvoorziening met zich meebrengt.

Els de Jong kijkt vanuit haar achterkamer uit op de bomen en ziet deze niet graag verdwijnen. Zij pleit voor een nieuw proces rond de herinrichting met burgerparticipatie. Ook vindt ze de door de gemeente gepresenteerde kaart verwarrend omdat wegen hier in donkergroen zijn aangegeven. Tisla van Lienden geeft aan dat tijdens de laatste bewonersavond onder druk van de gemeente hebben gekozen voor een plan waar ze helemaal geen voorstander van zijn.

Volgens wethouder Laurens Klappe is de gemeente aan de slag gegaan met de problemen die omwonenden aangaven te ondervinden van de bomen. Het leefbaarheidsteam heeft getracht het proces in goede banen te begeleiden. Nu is duidelijk dat dit niet naar tevredenheid van het merendeel van de omwonenden is verlopen. Dat is voor het college ook de reden geweest de procedure stop te zetten en een nieuw proces te starten. Waarbij het papier grotendeels leeg is, buiten enkele aanzetten vanuit de zijde van de gemeente. Hij geeft wel aan dat op dit moment de gemeente bomen niet meer zo dicht bij woningen zou aanplanten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden