Foto: Pixabay

Jachthut wordt deels omgebouwd tot museum

  Nieuwsflits

De voormalige jachthuis van Arnold van der Wal aan de Garderenseweg wordt omgebouwd tot een bed & breakfast en museum. Doel is hiermee gezicht te geven aan een bijzonder stukje dorpsgeschiedenis van Speuld en Ermelo.

Ermelo - Van der Wal was een bekende naam binnen de wereld van de natuurbeheerders, jagers en jachtopzieners. Ook wordt hij gezien als pionier en mede grondlegger van de huidige manier van ‘verantwoord’ natuurbeheer. Na de oorlog pachtte hij een deel van het Speulder- en Sprielderbos, een gebied dat totaal was leeg gestroopt.

Met een vaste kern mensen bracht Van der Wal de flora en fauna weer in evenwicht. De jachthut plaatste hij begin jaren vijftig op de huidige plek aan de Garderenseweg. De hut werd al snel een ontmoetingsplaats voor jagers, filosofen en natuurbeheerder. Maar ook leden van het Koninklijk Huis waren er te gast. Van der Wal hamerde vooral op een goede jager-ethiek waarbij een evenwichtige gezonden wildstand bovenaan stond.

De hut was tot nu toe alleen voor een select gezelschap toegankelijk. Door een deel van de jachthut nu in te ruimen als museum voor educatieve doeleinden kan een breder publiek van rustzoekers en natuurliefhebbers toegang krijgen. In een expositieruimte wordt de geschiedenis van de jachthut en zijn voormalige bewoner vertelt. Ook wordt aandacht besteed aan de bijzondere jacht- en natuurhistorie. Hierbij wordt door de initiatiefnemer afstemming en samenwerking met Staatsbosbeheer gezocht. Het geheel moet een uitstraling krijgen die de indruk wekt dat de tijd hier heeft stilgestaan.

Het Ermelose college van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan het verzoek. Dat houdt tevens in de bouw van een woning. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat de initiatiefnemer een overeenkomst sluit met de gemeente waarin wordt vastgelegd dat de jachthut twintig jaar lang wordt onderhouden en toegankelijk blijft voor het publiek.

De hut wordt gerestaureerd maar blijft de authentieke waarde behouden. De nieuwe woning is ontworpen als een ‘bamhouse’, een schuurwoning en gaat bestaat uit twee bouwlagen. Ook wordt de woning van een kelder voorzien. De woning komt op ruimte afstand van de jachthut waardoor het landelijk karakter zo veel mogelijk behouden blijft. Om lichthinder te voorkomen wordt het perceel met extra groen omzoomd. De benodigde onderzoeken zijn inmiddels al uitgevoerd en de uitkomsten vormen geen beletsel voor de realisering van de plannen. Wel wordt bij de start van de bouw nog een schouw gehouden door de regio-archeoloog.

Het college geeft aan dat door het initiatief de jachthut niet alleen wordt behouden maar dat ook verkrotting wordt voorkomen.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden