Foto: Shutterstock

Meer ruimte voor ideeën

  Nieuwsflits

ERMELO - Actief meedenken over de toekomst van Ermelo. Dat is het uitgangspunt van het participatieplan Omgevingswet dat het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 29 juni vaststelde.

Het plan beschrijft hoe inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden betrokken kunnen worden bij het uitwerken van de omgevingswet.

Meer ruimte

Met het participatieplan geeft de gemeente Ermelo meer ruimte voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen nadrukkelijk mee. Het participatieplan gaat ook over de manier hoe participatie in te zetten voor de verschillende onderdelen uit de omgevingswet, bijvoorbeeld de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Want voor elk onderdeel is een participatieaanpak op maat noodzakelijk.

Het participatieplan omgevingswet wordt onderdeel van het algemene participatiebeleid van de gemeente Ermelo.

Nieuwe omgevingswet

In 2022 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Die moet ervoor zorgen dat de gemeente Ermelo sneller en beter kan besluiten over plannen en projecten in de leefomgeving.

Het goed regelen van participatie rond nieuwe initiatieven en plannen is een belangrijk onderdeel van deze wet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden