Foto: Hans van Oosterhoudt

Drie lokale prioriteiten voor politie

  Nieuwsflits

ERMELO - De aanpak van overlast en geweld, jeugd en veiligheid en de verkeersveiligheid zijn de drie lokale aandachtspunten in het integraal veiligheidsplan. Bij overlast en geweld wordt met name ook gekeken naar de relatie met kwetsbare personen.

Wijnand Kooijmans

Tijdens de behandeling van het plan werd onder meer aandacht gevraagd voor de beveiliging van bedrijven. Dit naar aanleiding van de recente brandstichting bij het bedrijf Tomassen Duck To waar vrachtauto’s in brand werden gestoken. Mocht er in de toekomst vaker sprake zijn van brandstichting bij bedrijven dan wordt hiervoor, zo zegt Ferda Yondemli, districtschef West Veluwe van de politie, hiervoor een plan van aanpak opgesteld.

Bij spoedmeldingen probeert de politie binnen tien minuten op de plek des onheils te zijn. Met dit doel rijdt er altijd een politieauto rond in Ermelo en Putten. Het streven is dat een score van tachtig procent wordt gehaald. Dat lukt de ene maand wel, de andere niet. Bij meldingen waarbij minder spoed is vereist wordt getracht binnen een kwartier aanwezig te zijn.

De sluiting van het politiebureau en in de plek daarvan een politiepost in het gemeentehuis heeft niet geleid tot een daling van het aantal aangiften, aldus Yondemli De politie heeft de mogelijkheden verruimd omdat in principe ook in andere plaatsen aangifte kan worden gedaan.

Naar aanleiding van een vraag van Lida Veenstra (Progressief Ermelo) wordt door zowel Rik Kleijer van de gemeente Ermelo als de districtschef bepleit het aantal prioriteiten niet uit te breiden dan de drie welke zijn voorgesteld. Hiermee wil men ook voorkomen dat de drie speerpunten hun exclusiviteit verliezen.

Het is voor particulieren mogelijk zich aan te sluiten bij de beveiliging die Securitas uitvoert op de bedrijventerreinen. Inwoners worden door Piet Woltman (VVD) opgeroepen hiervan ook gebruik te maken. Volgens burgemeester André Baars gaat het om een commerciële actie van Securitas die niet valt onder de stichting collectieve beveiliging bedrijventerreinen in Ermelo. De stichting heeft echter geen verbod opgelegd aan Securitas de beveiliging ook aan te bieden aan bewoners van woningen.

Bij de meldingen van overlast door jeugd en jongeren worden geen aparte cijfers bijgehouden van incidenten waarbij jongeren van de instelling Groot Emaus zijn betrokken. Dit omdat jongeren van boven de achttien vaak zelfstandig gaan wonen zonder of met weinig toezicht. De politie registreert alleen het aantal meldingen.

Gekeken wordt of het aantal bedrijfstakken waar wordt gecontroleerd op ondermijning door onder meer witwassen van gelden kan worden uitgebreid. Nu blijft dit beperkt tot vakantieparken en de horeca. Er komt een wijziging van wetgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden