Foto: Pixabay

Geen zeggenschap over microwoningen

  Nieuwsflits

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft geen zeggenschap over de realisering van twintig microwoningen door de gemeente Harderwijk aan de Horloseweg. Dat blijkt uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de CDA-fractie.

Wijnand Kooijmans

 Het gaat om de bouw van twintig goedkope koopwoningen tot 185.000 euro. Er wordt hiervoor een vereniging van eigenaren opgericht. Het bouwen van schuurtjes of andere bijgebouwen wordt niet toegestaan. Het plan wijkt af van het oorspronkelijke plan maar, zo geeft het Ermelose college aan, het Harderwijker college heeft het recht hiervan af te wijken.

Duidelijk is wel dat de gemeente Harderwijk niet af wijkt van de structuurvisie van het bestemmingsplan. Gezien de vraag naar goedkope- en starterswoningen omarmd de gemeenteraad van Harderwijk het plan voor de microwoningen.

Door de bouw van de woningen neemt de hoeveelheid verkeer toe maar het college verwacht dat dit niet tot problemen zal leiden. Initiatiefnemers moeten dit aantonen. De verwachting is dat het gaat om honderd tot tweehonderd extra voertuigen per etmaal. Niet uitgesloten wordt dat de bermen moeten worden verhard zodat auto’s elkaar kunnen passeren.

In de visie van Harderwijk worden de microwoningen ontsloten via de Horloseweg. Ontsluiting via de Groene Zoom is niet mogelijk omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Planologisch heeft de gemeente inmiddels ontsluiting via de rotonde van het kasteel Groot Horloo mogelijk gemaakt. De afweging over de ontsluiting via de rotonde neemt Ermelo mee in de op te stellen mobiliteitsvisie.

Ermelo is van mening dat er voldoende parkeerruimte op eigen terrein moet worden gerealiseerd. In de praktijk is er, zo geeft het Ermelose college aan, meer parkeerruimte nodig dan waarvan is uitgegaan. Voor hen is het onacceptabel dat er langs de weg geparkeerd gaat worden. Beoordeling vindt plaats zodra het plan door Harderwijk ter inzage wordt gelegd.

Ermelo ziet geen reden over het plan nu al met Harderwijk in gesprek te gaan. Een informatiebijeenkomst heeft geen doorgang kunnen vinden in verband met het coronavirus. Opzet is, zodra mogelijk, een informatiemiddag te houden. De gemeente Ermelo stuurt hier een ambtenaar naar toe. Het overleg met natuurbeschermingsorganisaties wordt gezien als een verantwoordelijkheid voor de gemeente Harderwijk.

Zoals ook zienswijzen en beroep en bezwaar geen verantwoordelijk zijn voor het Ermelose college, de plannen worden verwezenlijkt op Harderwijks grondgebied. Op de plek waar de woningen zijn gepland was al woningbouw opgenomen. De totale oppervlakte voor het nieuwe plan wijkt nauwelijks af van het oorspronkelijke plan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden