Foto: Hans van Oosterhoudt

LazyTiger moet toegangspoorten verwijderen

  Nieuwsflits

ERMELO - De gemeente Ermelo gaat handhavend op treden tegen de twee toegangspoorten van het recent geopende restaurant LazyTiger aan de Julianalaan.

Wijnand Kooijmans

Op het moment van de opening waren nog niet alle benodigde vergunningen verleend door de gemeente. Dat is inmiddels wel gebeurd voor de pergola, de reclamezuil, de reclame op de zijgevel en de in-en uitrit. Wel moet, na bezwaren van omwonenden, de lichtsterkte van de reclamezuil worden beperkt.
De toegangspoorten zijn aanmerkelijk hoger dan volgens het geldende bestemmingsplan is toegestaan. Afwijken van de regels wordt door het college van burgemeester en wethouders onwenselijk gevonden vanwege mogelijke precedentwerking.
Ook ligt er een negatief advies van de commissie omgevingskwaliteit. De leden vinden dat de toegangspoorten in hun verschijningsvorm teveel afwijken van het pand en te massief en gesloten zijn in relatie tot de openheid van het voorterrein. De eigenaar krijgt het advies te zoeken naar een luchtiger vormgeving die beter past bij het pand.
De eigenaar heeft de gemeente mondeling al aangegeven de weigering vergunning te verlenen voor de toegangspoorten aan te vechten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden