Foto: Pixabay

Oplossing voor stikstofprobleem nieuw zwembad van Ermelo

  Nieuwsflits

ERMELO - Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het te bouwen sportcomplex met zwembad en sporthal. Hierin krijgt het huidige zwembad Calluna een aangepaste sportbestemming inclusief een wijzigingsbevoegdheid om op deze locatie in de toekomst woningbouw en/of een maatschappelijke voorziening mogelijk te maken.

Wijnand Kooijmans

Door deze opzet van het plan moet de uitstoot van stikstof bij de bouw van het nieuwe complex worden gecompenseerd door het beëindigen van de uitstoot van stikstof op de plek van Calluna. Dit laatste moet ook planologisch zijn gewaarborgd. Omdat hiervoor het plangebied wordt aangepast moet het nieuwe bestemmingsplan wel in zijn geheel opnieuw ter inzage worden gelegd.

Woningbouw op de plek van het huidige Calluna wordt al lange tijd als de meest wenselijke nieuwe invulling van dit gebied te zien. Desondanks wordt het advies overgenomen deze plek geen woonbestemming te geven en de huidige sportbestemming van Calluna in te perken. Met het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid wordt woningbouw op een vrij eenvoudige wijze mogelijk.

Voor een woonbestemming moeten allerlei onderzoeken worden uitgevoerd. Het wordt niet wenselijk gevonden tijd en geld te steken in een ontwikkeling welke nog niet zeker is en ten koste gaat van de tijd die nodig is voor de goedkeuring van het bestemmingsplan Nieuwe Sportcentrum Ermelo. De onderzoeken kunnen dan worden doorgeschoven naar het moment dat woningbouw daadwerkelijk in zicht komt. Naast woningbouw is de vestiging van enkele scholen op de huidige locatie van Calluna een mogelijkheid welke is geopperd.Er wordt wel rekening mee gehouden dat het gewijzigde bestemmingsplan resulteert in extra zienswijzen. Maar verwacht wordt dat dit niet van invloed is op de termijn waarbinnen met de bouw van het nieuwe sportcomplex kan worden begonnen. Tegen het daarvoor opgestelde bestemmingsplan waren ook al bezwaren ingediend met een mogelijkheid tot beroep tot aan de Raad van State.

De kosten van het nieuwe plan bedragen rond de 7.500 euro. Opzet is dat het nog voor de zomer ter inzage wordt gelegd. Over het plan is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van bewoners aan de Oude Telgterweg en Wijk West. Uiteindelijk is het de raad die een definitief besluit moet nemen over het nieuwe bestemmingsplan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden