Foto: Pixabay

Woningen Beemdweg in 2021 gereed

  Nieuwsflits

ERMELO - De tijdelijke woningen aan de Beemdweg in Ermelo worden met ingang van de zomer van 2021 verhuurd. Het gaat om twintig tot vijfentwintig woningen voor jongeren tot 28 jaar en mensen die door omstandigheden een tijdelijke woning zoeken.

Wijnand Kooijmans

De gemeente Ermelo heeft met dit doel het terrein aan de Beemdweg tegenover de Beatrixschool gekocht. Hiermee moet een bijdrage worden geleverd aan een oplossing voor de lange wachttijd voor een sociale huurwoning waardoor vooral jongeren en spoedzoekers worden getroffen. De op het terrein aanwezige boerderij wordt voorlopig tot april 2021 verhuurd door de Huischmeesters. In de periode tot die datum wordt bekeken of de boerderij bij de plannen kan worden betrokken middels kamerverhuur.
De woningen worden ontwikkeld door Uwoon Wonen. Om de omwonenden bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken zijn inmiddels twee werkgroepen gevormd. Hierin zitten, naast bewoners, ook vertegenwoordigers van de school, de gemeente en Uwoon. Met name de verkeerssituatie rondom de school wordt als een belangrijk aandachtspunt gezien.
Tijdens een bewonersavond is gebleken dat de voorkeur uitgaat naar de bouw van woningen met een natuurlijke uitstraling. Groen- en beleidsmedewerkers van de gemeente gaan aan de slag met het opstellen van een inrichtingsplan. De groeninrichting van het terrein wordt belangrijk gevonden door de omwonenden.
Voor de bouw wil de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning afgeven voor een periode van vijftien jaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden