Foto: Shutterstock

Risico gevreesd van schadeclaims

  Nieuwsflits

ERMELO - Het is onduidelijk of het schrappen van plannen voor de Markt de gemeente Ermelo wel een financieel voordeel oplevert. Daarnaast bestaat de kans op schadeclaims.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders zegt dit in antwoord op vragen die zijn gesteld rond de behandeling van de kadernota. Voor realisering van de plannen is een bedrag van 2,3 miljoen euro door de raad beschikbaar gesteld. Hiervan resteert nog ongeveer twee miljoen euro.

Het college heeft wel contractuele afspraken gemaakt over onder meer het aantal parkeerplaatsen. Indien hiervan wordt afgezien wordt het indienen van schadeclaims gevreesd.

Verder is gevraagd of het opwaarderen van het fietspad Groevenbeekse heide kan worden geschrapt. Omdat de raad geen krediet beschikbaar heeft gesteld kan dit niet. Het verzoek van de raad tot het opwaarderen van het fietspad wil het college inlossen door de inzet van gelden die vrijkomen door het anders oplossen van het parkeren van vrachtwagens op Kerkdennen.

Voor het fietspad Schaapsdijk voert het college gesprekken met de provincie Gelderland over het verkrijgen van subsidie. Voor het deel Zeeweg is 212.000 euro beschikbaar gesteld door de provincie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden