Foto: Shutterstock

Splitsing bouw huizen en zorggebouwen

  Nieuwsflits

ERMELO - De bouw van 34 woningen aan het Rodeschuurderwegje in Ermelo wordt losgekoppeld van de plannen voor zorgunits aan de Haspel. Het college komt hiermee terug op het oorspronkelijke besluit de beide locaties in één plan onder te brengen.

Wijnand Kooijmans

De woningen worden gebouwd als particulier collectief opdrachtschap (CPO). Om dat te realiseren moeten aan de Haspel bestaande gebouwen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats bestaan plannen te komen tot een zorglocatie. De gemeenteraad heeft op grond hiervan besloten dat de plannen ter inzage konden worden gelegd.

In verband met de lopende onderhandelingen over verplaatsing van het bedrijf Ten Hove en de onzekerheid over de concrete invulling van de zogenoemde Haspelstrook vindt het college het niet zinvol een bestemmingsplan voor maar een beperkt deel van de betreffende strook ter inzage te leggen. Splitsing van de woningbouw en de zorgunits maakt dat de woningbouw wel snel kan worden gerealiseerd. De plannen hiervoor kunnen ter inzage worden gelegd.
Voor de zes zorgunits wil het college een vergunning afgeven voor vijf jaar. Dat maakt dat de initiatiefnemer met de onderneming kan starten in afwachting van het bestemmingsplan voor de totale Haspelstrook. In de te verlenen omgevingsvergunning wordt wel de sloopverplichting van bestaande bouwwerken opgenomen.

Nadeel is dat met deze oplossing de agrarische bestemming van het perceel aan de Haspel in stand blijft. De gronden zijn al lange tijd niet meer als zodanig in gebruik. Het gaat om kleine stukken grond die ook nog eens zijn gelegen tegen Natura 2000 gebied aan. De kans dat nog een vergunning wordt verleend voor een nieuw agrarische bedrijf wordt als slechts theoretisch beoordeeld door het college.
Als alternatief is genoemd dat de gemeente zelf het perceel van de sloopmeters verwerft. Maar het college vindt dat geen wijs besluit. In de aanwezige bebouwing is asbest aanwezig. Ook zijn delen van de bodem vervuild. Met de koop van de gronden zou de gemeente dan tevens de sloop- en saneringsverplichting krijgen.

Het CPO-project Rodeschuurderwegje kan de sloopmeters pas betalen wanneer het bestemmingsplan voor de woningbouw de eindstreep haalt. Sneuvelt dit, dan blijft de gemeente met duur verkregen sloopmeters zitten. Bovendien is het onduidelijk of de gemeente de betreffende gronden in de toekomst nodig heeft voor de ontwikkeling van de Haspelstrook. Besloten wordt het risico daarom te laten bij de initiatiefnemers van het CPO-project.

Het college verwacht overigens wel dat tegen beide plannen afzonderlijk bezwaren worden ingediend. Dat is duidelijk geworden tijdens de behandeling van de plannen in de beeldvormende vergaderingen van de Ermelose raad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden