Bomen Steynlaan.
Bomen Steynlaan. (Foto: R.J.Visser)

Moeraseiken blijven in het nieuws

  Nieuwsflits

ERMELO - Erik Onderweegs en Ger van Barneveld zetten zich, zo zeggen ze, vanaf 2017 in om de problemen die vijf bewoners ondervinden van de moeraseiken die pal voor hun woningen staan in goed overleg op te lossen. Ze betreuren de informatie die is verstrekt waarbij volledig is voorbijgegaan aan hun problematiek en waar bij wijkbewoners mogelijk een vertekend beeld is ontstaan.

Wijnand Kooijmans

Beiden geven aan, dat de bomen door hun volumineuze omvang zorgen voor overlast zoals gebrek aan lichttoetreding, oplopen van de vochtigheidsgraad en schade aan de woning. Een door hun gehouden inventarisatie onder de zeven bewoners waarvan de woningen direct grenzen aan de bomen leverde het beeld op, dat vijf bewoners de problematiek herkenden. Voor twee bewoners gold dat niet.

In overleg met de gemeente werd het leefbaarheidsteam ingeschakeld om het proces te begeleiden. Het eerste voorstel van de vijf bewoners was: het om en om kappen van de bomen. In een hectische bijeenkomst op 19 februari 2019 die volgens beiden chaotisch verliep, kregen de vijf bewoners nauwelijks kans hun standpunt te verwoorden en hun gekozen oplossing toe te lichten. Uiteindelijk werd een besluit geforceerd om twee bomen te kappen. De vijf bewoners hebben zich uiteindelijk bij dit compromis neergelegd. De gemeente vroeg een kapvergunning aan.

In een brief van 8 april deelt de gemeente mee dat de kapaanvraag is ingetrokken. De bomen waren beeldbepalend en er was niet voldoende draagkracht voor. Wel gaf de gemeente aan, “dat bomen en struiken in de loop der jaren zo gegroeid zijn dat zij niet meer passen bij de woonwijk, zoals bij aanleg bedoeld” en dat men bezint op het vervangen van het groen.

In december 2019 nodigde de gemeente de bewoners rond het plantsoen uit voor de presentatie van een nieuw plan. Het getuigde, zo vinden beiden, van een heldere visie op de groenvoorziening waarbij tevens rekening werd gehouden met de aangekaarte problematiek. Voor de nadere invulling worden de belanghebbende bewoners erbij betrokken. Volgens beiden had de gemeente zich ditmaal goed voorbereid. Van het beeld dat is geschetst als zou er sprake zijn van intimidatie en pressie door de ambtenaren was die avond, volgens hen, totaal geen sprake. De meeste bewoners sprake zelfs op de vergadering openlijk waardering uit voor het plan en de presentatie. Zeker, er was enige weerstand maar dat betrof slechts enkele bewoners. Bovengenoemde vijf bewoners hebben in een schrijven aan de gemeente hun waardering voor het plan kenbaar gemaakt. Meedenken, meebewegen en respect voor elkaars problemen zijn sleutels voor het succes. “Als bewoners moeten we het uiteindelijk samen doen om in overleg met de gemeente voor iedereen een prettige leefomgeving te creëren”, aldus beiden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden