Foto: Pixabay

Lichtpuntjes breken donkere wolken over financiële situatie

  Nieuwsflits

ERMELO - De donkere wolken over de financiële situatie van de gemeente Ermelo zijn er nog. Maar hier en daar breekt toch een lichtpuntje door. Zeker gezien de resultaten die al zijn behaald om binnen de begroting bezuinigingen door te voeren.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering rond de begroting 2021 en de jaren daarop. Er moet nog een bedrag van anderhalf miljoen een bezuinigingen worden gevonden. Wethouder Wouter Vogelsang zegt dat hieraan hard wordt gewerkt en dat met een goede wil van iedereen de begrotingen ook voor na 2021 weer sluitend worden.

Vooral de jeugdzorg is met bijna twaalf miljoen euro een belangrijk item binnen de begroting. Voor beleidsmedewerker Bert van Beek van de gemeente Ermelo de reden de verzuchting te slaken wanneer het Rijk gaat inzien dat gemeenten met veel taken door hen worden opgezadeld, zonder dat daarvoor de benodigde bedragen beschikbaar worden gesteld. Op korte termijn komt wel een voorstel binnen het college van burgemeester en wethouders aan de orde hoe een half miljoen kan worden bezuinigd op het totale tekort van 1,9 miljoen euro ten opzichte van de uitgaven die niet door het Rijk worden gedekt.

Het jaar 2019 is door de gemeente overigens afgesloten met een negatief saldo van 5,2 miljoen euro. “Dat is best veel”, zo geeft Folkje Spoelstra (ChristenUnie) aan. ‘Hier moeten we wel iets mee. Zeker gezien mogelijke extra uitgaven als gevolg van de corona-crisis.” Van Beek zegt dat alle uitgaven nauwkeurig worden bijgehouden maar ook de bedragen die er minder binnen komen. De hoop is dat het totale bedrag door het Rijk wordt gecompenseerd.

De verwachting is dat bij ongewijzigd beleid er in 2023 geen algemene reserve meer is waaruit kan worden geput. Alle partijen pleiten voor de komende jaren voor een sluitende begroting met de mogelijkheid toch te sparen en ook geld te hebben voor nieuw beleid. Aangegeven wordt door Sarath Hamstra (CDA) dat er al veel is gebeurd om de tekorten weg te werken. Maar er ook nog veel moet gebeuren gezien mogelijk lagere inkomsten vanuit het Gemeentefonds, de flinke kosten voor huisvesting van de scholen en de gevolgen van de corona-crisis.

Aangegeven wordt dat de nieuwe raad is gestart met een verwacht tekort van 6,3 miljoen euro en dat dit bedrag inmiddels flink is ingelopen. Het college zoekt naar een oplossing voor de noodzakelijke bezuinigingen. Een gemiddeld huishouden (een woning van ruim 300.000 euro) moet komend jaar vijftig tot zestig euro meer aan onroerendzaakbelasting gaan betalen. De enige meevaller is dat twintig euro minder aan rioolheffing moet worden betaald. De gemeente staat wel voor de aanleg van bakken voor de wateropvang. De kosten worden geraamd op elf miljoen euro. Deze worden gehaald uit de opbrengsten van de rioolheffing.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden