Foto: De Persgroep

Ermelo krijgt 7,7 als rapportcijfer van inwoner

  Nieuwsflits

ERMELO - Inwoners van Ermelo geven de leefbaarheid en veiligheid in hun gemeente een 7,7 als rapportcijfer. Dat is iets lager dan in 2013. Het cijfer blijkt uit de veiligheidsmonitor, een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De uitkomsten worden betrokken bij het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan.

Wijnand Kooijmans

Inwoners zijn ten opzichte van 2013 ook minder positief over de sociale cohesie in de buurt dan gemiddeld binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waartoe Ermelo behoort. Ook hebben buren minder contact met elkaar. Twee op de vijf inwoners geeft aan tevreden te zijn over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid.

Het aantal inwoners dat een vorm van overlast ervaart ligt in Ermelo wel lager dan gemiddeld in Nederland. Het aantal inwoners dat fysieke verloedering ervaart in de buurt is gedaald ten opzichte van 2013. Er wordt minder overlast ervaren van rondhangende jongeren. Het aantal vernielingen van straatmeubilair en bekladde muren is ook gedaald.

Door de inwoners wordt ten opzichte van 2013 wel meer parkeeroverlast ervaren wat wordt gezien als een negatieve ontwikkeling. Ten aanzien van agressief verkeersgedrag is er sprake van een daling. Uit de cijfers blijkt dat driekwart van de inwoners tevreden is over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes. Minder tevreden is men over het onderhoud van perken, plantsoenen ten opzichte van 2013.Van de inwoners vindt 78 procent dat er sprake is van een goede verlichting binnen de gemeente. Een zelfde percentage geeft aan de huissleutel bij de buren te durven afgeven bij langere afwezigheid. Inwoners van Ermelo-Oost en het buitengebied waarderen de leefbaarheid van hun woonbuurt hoger dan gemiddeld in de gemeente. Bewoners van Ermelo-West zijn het minst tevreden.

Dronken mensen op straat veroorzaken de meeste overlast, zo blijkt uit de monitor. Inwoners van Ermelo-Centrum hebben meer sociale overlast dan gemiddeld in de wijken. Naast dronken mensen speelt hierbij overlast van rondhangende jongeren mee. Ook de parkeeroverlast in het grootst in het centrum. Overlast van te hard rijdende automobilisten wordt vooral ervaren in het buitengebied.

Eén op de zeven inwoners heeft wel eens last van horecagelegenheden. Drie procent zegt veel overlast te ervaren. Eén op de zes inwoners zegt wel eens overlast te ondervinden van muziek en buren.

De top drie van buurtproblemen bestaat uit te hard rijden (29 procent), parkeerproblemen (14 procent) en hondenpoep (11 procent). Eén op de tien inwoners voelt zich wel eens onveilig. Dit is een daling ten opzichte van 2013 en ligt ook onder het landelijk gemiddelde. Vrijwel niemand voelt zich onveilig in de eigen buurt. In het buitengebied verwachten ten opzichte van 2013 meer inwoners slachtoffer te worden van mishandeling dan gemiddeld in de gemeente.Het aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven is vrijwel gelijk gebleven. Het vaakst zijn inwoners slachtoffer van bedreiging, gevolgd door mishandeling en geweld met seksuele bedoelingen. In twaalf maanden tijd is 2,5 procent van de ruim 27.000 inwoners slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf. Er is een toename van het aantal slachtoffers van cybercrime.

Van de inwoners neemt 69 procent altijd waardevolle spullen mee uit de auto. Uit de cijfers blijkt dat 63 procent van de inwoners extra veiligheidssloten of grendels op de buitendeuren heeft. Van de inwoners die contact hebben gehad met de politie is 77 procent daarover tevreden. Contact tussen burger en politie ontstaat ook steeds vaker op initiatief van de burger.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden