Genoeg geld voor oplossing verouderd Groevenbeek?


Foto: Pixabay

Genoeg geld voor oplossing verouderd Groevenbeek?

  Nieuwsflits

ERMELO – Renovatie en deels nieuwbouw van de basisschool De Klokbeker en oplossingen voor de problemen waarmee het christelijk college Groevenbeek kampt hebben prioriteit als het gaat om de onderwijshuisvesting binnen de gemeente Ermelo. Dat is de mening van de raadsfractie zoals deze ook wordt gedeeld door wethouder Wouter Vogelsang.

Wijnand Kooijmans

Door alle raadsfracties wordt betreurd dat er geen inzicht bestaat in de prioritering van alle plannen zoals deze de komende tien jaar moeten worden uitgevoerd. Indien tot alleen nieuwbouw wordt besloten gaat het in deze periode om een investering van dertig miljoen euro. Volgens Vogelsang wordt aan de gewenste prioritering wel gewerkt binnen de werkgroep huisvesting van het onderwijs.

Bij Groevenbeek gaat het onder meer om vernieuwing van alle kozijnen, vernieuwing van het dak, het plaatsen van zonnepanelen, isolatie, herindeling van het gedeelte van het gebouw dat al meer dan veertig jaar oud is en duurzaamheidsmaatregelen. Ook wil de school de huidige acht noodlokalen vervangen door een permanent gebouw dat ongeveer zevenhonderd vierkante meter groot moet worden.

Directeur Leo Duifhuizen vindt dat de financiële onderbouw en een tijdspad ontbreekt voor de aanpak van de huidige problemen van Groevenbeek. Hij vindt dat het bedrag dat de gemeente ontvangt voor het onderwijs ook aan de school moet worden besteedt. Het gaat dan om zo’n zevenhonderdduizend euro. Groevenbeek is bereid zelf mee te betalen en eventueel aanpassingen voor te financieren. Door alle fracties wordt de toezegging van wethouder Vogelsang dat partijen met elkaar in gesprek gaan toegejuicht.

De raadsleden delen de mening van Henk Norder van de stichting voor protestants christelijk onderwijs Ermelo (VPCO) dat de wijze waarop de kinderen van De Klokbeker op dit moment zijn gehuisvest niet meer kan.De tijdelijke locatie aan het Pretoriusplein is een bouwval maar ook de hoofdlocatie verkeert in een erbarmelijke staat.

Duidelijk is dat alle partijen het liefst zo snel mogelijk een tijdsplanning zien voorgelegd door het college. Het verst hierin gaat Cor Louwerse (CDA). “Wat heeft het voor zin een plan vast te stellen waarvan we niet weten of de financiële middelen er zijn om het uit te voeren.”

Het VPCO is bereid te gaan kijken hoe de scholen mede gebruikt kunnen worden door derden in de uren dat geen onderwijs wordt gegeven. Op dit moment vindt dit al deels plaats door onder meer kerkdiensten in een school. “Als school moeten we midden in de samenleving staan. We moeten scholen meer rendabel maken en anders gaan denken over schoolgebouwen.”

Scholen krijgen hiervoor geen extra meters als het gaat om nieuwbouw. Het medegebruik is geen taak van de gemeente en hiervoor wordt ook geen vergoeding verstrekt door het Rijk. Binnen de werkgroephuisvesting scholen wordt nog gekeken of een nieuwe school noodzakelijk is wanneer er gebouwd gaat worden op het landgoed Veldwijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden