Foto: Shutterstock

Geen noodfonds van gemeente naast steunfonds van het Rijk

  Nieuwsflits

ERMELO – Er komt geen noodfonds van de gemeente Ermelo voor bedrijven,organisaties en instellingen die niet in aanmerking komen voor steun uit welke maatregel dan ook. Een voorstel van CDA en ChristenUnie de instelling van zo’n fonds te laten onderzoeken werd met elf tegen tien stemmen verworpen.

Wijnand Kooijmans

Volgens Bart Willemsen (CDA) en Dick Tillema (ChristenUnie) zijn er diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen die niet in aanmerking komen voor de verschillende coronasteunmaatregelen. Dat heeft, zo is hun mening, negatieve gevolgen voorde Ermelose samenleving. Daarom werd een motie ingediend met het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders onderzoek te doen naar de instelling van een coronanoodfonds.

Door beide fracties werd gedacht aan een noodfonds met een tijdelijk karakter. Juist om de overbrugging naar herstel een zet te geven. Per ondernemer zou het moeten gaan om een bedrag van 5.000 euro met een totaal plafond van een half miljoen euro. Op die wijze zouden honderd organisaties er gebruik van kunnen maken.

Financiering

Voor de financiering zou de gemeente een beroep moeten doen op de markt, bijvoorbeeld banken. De gemeente moet een coördinerende rol spelen volgens beide fracties om partijen bij elkaar te brengen om het noodfonds mogelijk te maken.

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) geeft aan dat de economische gevolgen van de crisis groot zijn. Volgens hem zijn nog niet alle partijen voldoende op de hoogte van alle maatregelen waarvan zij gebruik kunnen maken. Ook wilde hij weten wie voor zo’n noodfonds in aanmerking moeten komen. “Zijn dat mensen onder de 16 of boven de 66?”, zo luidde zijn vraag. Hij vindt dat het verzoek onvoldoende is onderbouwd om daaraan steun te geven.

Wel noodzakelijk?

Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) spreekt van een sympathieke motie waarbij vooral het de vraag is of deze wel echt noodzakelijk is. Ook vindt zij dat de gemeente te veel risico’s draagt. 

Herma van der Weide (VVD) vindt een onderzoek niet noodzakelijk. Iedereen die in de problemen komt kan een beroep doen op de gemeente. “Niemand hoeft het zonder eten te stellen in Ermelo”, zo vulde Van der Knaap aan.

Het Rijk

Frans Snoek (SGP) vindt dat het Rijk iedere week de steunmaatregelen aanvult. Hij vraagt zich ook af of bedrijven daadwerkelijk zijn geholpen met een lening van vijfduizend euro en vreest daarnaast de financiële risico’s voor de gemeente. 

Volgens Bart Willemsen zijn er genoeg signalen van ondernemers, organisaties en instellingen die buiten de boot en daarmee tussen de wal en het schip dreigen te vallen. 

Weinig risico

Dick Tillema vindt dat de gemeente weinig risico’s loopt omdat deze bij bijvoorbeeld de banken komen te liggen die het noodfonds mogelijk maken. De inzet van ambtelijke uren behoeft wat hem niet groot te zijn.

Ontraden

Wethouder Leo van der Velden geeft aan dat bij de gemeenten geen enkel teken is binnen gekomen van wie dan ook dat men tussen wal en schip dreigt te vallen. Het college gaf aan de motie ook te ontraden omdat onduidelijk is wie de gemeente dan zou moeten helpen.

CDA en ChristenUnie slaagden er niet in de coalitiepartijen te overtuigen en zagen hun motie weggestemd worden. Tillema verbond daaraan wel de wens dat iedereen die in nood komt door de gemeente ook daadwerkelijk geholpen gaat worden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden