Foto: Hans van Oosterhoudt

Toch plan van aanpak huisvesting onderwijs voor komende vijf jaar

  Nieuwsflits

ERMELO - De christelijke basisschool De Klokbeker en het christelijk college Groevenbeek hebben absolute prioriteit binnen het integraalhuisvestingsplan Onderwijs 2020-2030. Dat werd duidelijk tijdens de oordeelsvormende vergadering vanuit de Ermelose gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

 In het najaar verwacht wethouder Laurens Klappe met een verdere planning te komen voor de komende drie tot vijf jaar met daar aangekoppeld een financiële onderbouwing. Bij de plannen voor De Klokbeker wil de wethouder ook de vrijkomende locatie van het huidige zwembad Calluna betrekken. Hij snapt dat de school graag op de huidige locatie verbouw/nieuwbouw wil. Maar het kan ook aantrekkelijk zijn De Klokbeker daarbij te gaan betrekken. Uitbreiding zou bijvoorbeeld woningbouw op deze locatie in gevaar kunnen brengen. Maar kan ookvoordelen opleveren.

Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) verwacht dat onderwijs huisvesting de raad de komende jaren flink bezig gaat houden gezien de hoge kosten die daarmee zijn gemoeid. In totaliteit gaat het om ruim dertig miljoen euro indien men alle plannen wil realiseren. 

Wethouder Klappe kan bevestigen dat De Klokbeker en Groevenbeek prioriteit hebben. Cor Louwerse (CDA) vindt vaststelling van het plan weinig zinvol en ziet het meer als een inventarisatie van alle noodzakelijke zaken zonder dat daarvoor een financiële dekking beschikbaar is. Hij vindt dat het daarom beter voor kennisgeving kan worden aangenomen. 

Volgens wethouder Klappe is het moeilijk lang vooruit te plannen. Het uitwerken van plannen neemt vaak meerdere jaren in beslag, los van de mogelijke kosten. Hij wil pas na De Klokbeker en Groevenbeek een plan voor een volgende school op pakken. 

Veldwijk

Ten aanzien van een mogelijke nieuwe school binnen het nieuwbouwgebied Veldwijk zegt Klappe dat het niet uitgesloten is dat een gevolg daarvan is dat een bestaande school wordt opgeheven. Gezien de ligging lijkt de Bernhardschool daarvoor het meest in aanmerking te komen. Alles hangt ook af van de bereidheid van de ontwikkelaars van het gebied medewerking willen verlenen. 

Ook kan de vraag aan de orde komen of de Ireneschool nog wel op de juiste plek is gevestigd. Dit alles is een zaak van overleg met de VPCO. (Vereniging Protestants ChristelijkeOnderwijs Ermelo).

Duurzaamheid

Voor Herma van der Weide (VVD) is de invulling van duurzaamheidsmaatregelen nog een aandachtspunt. Dit gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied. Zo blijkt dat nieuwe scholen niet zo fris zijn als vooraf is bedacht. 

Financiële paragraaf

Jos van der Deure (ChristenUnie) heeft moeite met het voorstel omdat hierin de financiële paragraaf ontbreekt. Met de toezegging van de wethouder in het najaar met een planning voor de komende vijf jaar te komen lijkt Van der Deure genoegen te nemen evenals Louwerse. 

Prioriteit

Dat Groevenbeek prioriteit heeft is, volgens Klappe, duidelijk omdat het de enige school voor voortgezet onderwijs is. De school kampt al jaren met een gebrek aan huisvesting en verouderde gebouwen. Daar moet een oplossing voor komen. De SGP komt in de raadsvergadering vermoedelijk wel met een amendement. Het gaat dan om financiering van plannen door de bank van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Voor wethouder Klappe niet onbespreekbaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden