Foto: Shutterstock

Regels aanscherpen om PGB-fraude te voorkomen

  Nieuwsflits

ERMELO - Ermelo scherpt de regels aan om fraude binnen de zorg te voorkomen. Dit naar aanleiding van de ervaring dat enkele zorgaanbieders persoonsgebonden budgetten Wet maatschappelijkeondersteuning oneigenlijk hebben gebruikt.
Zo zijn PGB-gelden deels of geheel niet voor ondersteuning van mensen aangewend, maar bijvoorbeeld voor betaling van woonlasten of het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Wijnand Kooijmans

Er gaan regels gesteld worden ten aanzien van kwaliteit, continuïteiten integriteit om te voorkomen dat malafide pgb-aanbieders in de gemeente Ermelo actief worden. Aanbieders worden vooraf gescreend op de gestelde criteria. Indien een aanbieder niet mee werkt wordt inwoners gevraagd alsnog aan de betreffende aanbieder medewerking op dit punt te verlenen.
Door medewerkers van Meerinzicht is geconstateerd dat de huidige regelgeving ook onvoldoende mogelijkheden biedt om inwoners – en dan vooral hun zaakwaarnemers – te toetsen op hun pgb-vaardigheden. Inwoners houden wel keuzevrijheid als het gaat om het kiezen van een aanbieder. De aanvullende eisen maken niet dat innovatie niet meer mogelijk is. Dat blijft mogelijk maar dan wel in overleg.

Toets

Het college zegt dat de toets die wordt gehanteerd is ontwikkeld door de belangenorganisaties van PGB-houders. Zonder de extra eisen kan alleen via de inwoner die hulp ontvangt worden nagegaan of voldaan wordt aan die eisen. Aan PGB-aanbieders wordt gericht meegedeeld aan welke eisen men moetvoldoen.

Motie CDA

Een motie van het CDA om meer begeleiding en ondersteuning te geven aan zorgvragers haalde de eindstreep niet. De Adviesraad Sociaal Domein Ermelo had geadviseerd om de verordening niet te wijzigen. Dit vanwege de hogere drempel, c.q. zwaardere administratieve last voor de inwoners. Men ziet meer in het voorkomen van fraude door versterking van de inzet van en door klantmanagers van Meerinzicht.

Cor Louwerse (CDA) gaf aan dat de motie is ingegeven door het advies van de Sociale Adviesraden van niet alleen Ermelo maar ook Harderwijk en Zeewolde. Die verwachten dat de voorgestelde aanpak te eenzijdig is gericht op het vooraf screenen van de kwaliteit van de PGB-aanbieders. Ze verwachten dat het aantal aanvragen met tien procent zal afnemen.

Het CDA kreeg alleen steun van de ChristenUnie. Alex Kleijnen(Progressief Ermelo): “De motie is overbodig omdat iedere aanvrager steun krijgt aangeboden door de organisatie MEE.“ Ook wethouder Hans de Haan gaf aan de motie overbodig te vinden. CDA en ChristenUnie zagen in het verwerpen van de motie met elf tegen tien stemmen geen reden tegen de aanscherping van de regels te zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden