Foto: Pixabay

Leven in coronatijd: rapportcijfer 7,1

  Nieuwsflits

Ermelo -  Inwoners binnen het gebied van de veiligheidsregio Noord-en Oost Gelderland geven het leven een 7,1 als rapportcijfer. Mensen die alleen wonen geven gemiddeld een 6,8 procent. Dat blijkt uit een representatief panelonderzoek dat door de GGD is gehouden naar de impact van de uitbraak van het coronavirus op het welzijn van de inwoners in de regio Noord- en Oost Gelderland. Hiertoe behoren ook de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet.

Eén op de tien inwoners geeft het leven op dit moment een onvoldoende. Als redenen worden genoemd het missen van sociale contacten, eenzaam zijn, een ziekte of beperking hebben of het hebben van financiële zorgen. Door 62 procent van de deelnemers wordt meer saamhorigheid ervaren in de samenleving dan voor de coronacrisis. Door 39 procent wordt meer tijd genomen voor reflectie en bezinning.

Vakantie

Door 83 procent worden de afspraken met familie en vrienden gemist, 71 procent mist het erop uitgaan. Zeventien procent van de deelnemers voelt zich eenzaam. Verder mist 48 procent op vakantie gaan en zegt 25 procent zich te vervelen. Mensen uit de jongste leeftijdsgroep (18-45 jaar) ervaren dit gemis vaker dan mensen uit de oudere leeftijdsgroepen.

Angst

Eén op de vijf mensen geeft aan bang te zijn door de situatie rondom corona. Vrouwen zijn vaker banger dan mannen. Meestal gaat het om angst dat het corona-virus hen of een naaste zal besmetten. Bij een eerdere peiling waren bijna twee keer zo veel mensen bang.

Zorgen

Bezorgd is 56 procent. Ook hier is sprake van een daling ten opzichte van de eerdere peiling toen 76 procent bezorgd was. Mensen zijn vooral bezorgd over de gezondheid van naasten en over de economische gevolgen van de corona crisis. Ook hier zijn vrouwen vaker bezorgd dan mannen. Het gaat om 63 ten opzichte van 48 procent.

Griep

Van de deelnemers heeft 22 procent in de twee weken voor het invullen van de vragenlijst last gehad van griepachtige verschijnselen. Daarnaast denkt 14 procent besmet te zijn geweest met het corona-virus en is een half procent positief getest. Van de deelnemers geeft 39 procent aan minder snel naar de huisarts te gaan, het ziekenhuis of een andere zorgverleners als het gaat om gezondheidsklachten.

Levensstijl

Het leven in coronatijd heeft invloed op de levensstijl. Er wordt 42 procent minder bewogen, 24 procent slaapt minder goed, 17 procent eet minder gezond, 11 procent drinkt minder alcohol en 7 procent rookt meer. Het ongunstige effect op leefstijl is sterker bij deelnemers jonger dan 45 jaar dan bij oudere deelnemers.

Sfeer

Van alle deelnemers geeft 77 procent aan dat de sfeer thuis niet is veranderd door de crisis. Bij 9 procent is het verbeterd doordat er bijvoorbeeld meer rust is gekomen, 7 procent spreekt van een verslechtering. Belangrijkste redenen hiervoor zijn irritaties, doordat men op elkaars lip zit maar ook eenzaamheid.

Zorgmedewerkers

Door zorgmedewerkers wordt de hoge fysieke en/of mentale werkdruk genoemd. Ook geeft een aanzienlijk deel van de rond de 1.500 zorgverleners die hebben meegedaan aan het onderzoek aan dat er angst of onrust is op de werkvloer door tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Vaak wordt genoemd dat cliënten de huidige situatie als lastig ervaren voor het wegvallen van structuur en sociale contacten. Dat vraagt veel van de zorgmedewerkers.

Overheid

Van de deelnemers vindt 81 procent dat de overheid voldoende maatregelen neemt tegen verspreiding van het virus waar dat bij de eerdere meting nog 66 procent was. Verreweg de meeste mensen houden zich aan de maatregelen van de overheid. Het aantal mensen dat de maatregelen overdreven vindt is gestegen van 7 naar 13 procent. Mensen met een hoog opleidingsniveau vinden de maatregelen minder vaak overdreven dan middelbaar of lager opgeleide mensen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden