Foto: Shutterstock

‘Uitbreken corona schuld mens zelf’

  Nieuwsflits

Ermelo - Het uitbreken van corona is de schuld van de mens zelf. Dit door niet meer te luisteren naar Gods Woord. Die harde uitspraak deed fractievoorzitter Frans Snoek (SGP) tijdens de behandeling van de kadernota van de gemeente Ermelo.

Wijnand Kooijmans

 De vergadering werd in verband met de verbouwing van de eigen raadszaal gehouden in het stadhuis van Harderwijk. Sarath Hamstra gaf aan in het begin van de huidige raadsperiode moeite te hebben gehad met het feit dat het huidige college van burgemeester en wethouders zonder coalitieonderhandeling tot stand is gekomen. Hij vindt ook dat er besluiten zijn genomen zonder naar elkaar te luisteren. Alleen door samenwerking is het vertrouwen van de burger terug te winnen, zo gaf hij aan.

Hij vindt het spijtig dat is bezuinigd op het sportcomplex waar de verbouwing van het gemeentehuis niet de beoogde 4,5 miljoen euro heeft gekost maar 9,1 miljoen euro waar ook nog eens de kosten van acht miljoen euro voor de verbouwing van De Dialoog boven op komen. Ook heeft hij zorgen over de kosten van het saneren van De Zanderij omdat hiermee miljoenen gemoeid kunnen zijn.

Frans Snoek vindt dat woningbouw prioriteit moet worden gegeven. Persoonlijk schaamt hij zich voor het gebrekkige onderhoud aan wegen en trottoirs, ook al wordt er nu een kleine inhaalslag doorgevoerd. Het vijftig jarig bestaan van de gemeente Ermelo na de splitsing met Nunspeet wil hij sober zien gevierd. Binnen het sociaal domein moet niet altijd worden gekozen voor de goedkoopste aanbieder, zo is de mening van de SGP-voorman. Dat kan er toe leiden dat een gebrek aan goede zorg ontstaat.

Herma van der Weide (VVD) vindt het bouwen van woningen in de sociale huur- en koopsector van groot belang. Ook moet er de nodige aandacht zijn voor mensen die zich zelf net niet kunnen redden. Evelien Kars (Progressief Ermelo) vraagt zich af of de raad soms niet te veel vragen stelt. In totaal 170 over de kadernota waaraan nog meer vragen zijn toegevoegd tijdens de behandeling.

De raad moet kritisch zijn op eigen handelen en daarbij luisteren naar de minderheid. Bezuinigingen moeten volgens haar via een voorzichtig scenario worden doorgevoerd. Folkje Spoelstra (ChristenUnie) vindt dat veel aandacht moet worden besteed aan duurzaamheid. Op dit terrein ziet zij veel uitdagingen weggelegd voor de gemeente. Het baart haar zorgen dat geen sluitende begroting voor 2024 en 2025 kan worden overlegd. 

Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) pleit voor een deregulering als het om de regelgeving gaat. Dat is naar zijn mening hard nodig om paarse krokodillen te bestrijden. Hij vindt dat projecten, zoals het Particulier Opdrachtschap door de regels te veel vertraging oplopen. De raad roept hij op niet in oude patronen terug te vallen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden