Foto: Pixabay

Ermelo dreigt subsidie te verliezen

  Nieuwsflits

ERMELO - De gemeente Ermelo dreigt een subsidie van honderdduizend euro terug te moeten storten. Dit omdat het niet is gelukt het bestemmingsplan voor het nieuwe sportcomplex voor de zomer vast te stellen.

Wijnand Kooijmans

 Dat gaf wethouder Laurens Klappe aan tijdens de behandeling van de kadernota door de raad. Reden is dat een deel van de raad de aanpak van de Oude Telgterweg gelijk wil zien uitgevoerd met de bouw van het nieuwe sportcomplex. Mede omdat de aanpak van deze weg al langer op de agenda staat dan de bouw van het sportcomplex op de Zanderij.

Hoe nu verder werd behandeld tijdens een besloten bijeenkomst van de raad die ditmaal vergaderde in het stadhuis van Harderwijk. De discussie gaat na de zomermaanden verder over dit knelpunt in de besprekingen.

De raad heeft een motie van de VVD aangenomen waarin wordt voorgesteld het bedrag van 110.000 euro voor onderzoek naar en bij de spoorwegovergangen in Ermelo voorlopig niet uit te geven.  Wel blijft het bedrag beschikbaar om in de toekomst dit bedrag alsnog beschikbaar te stellen wanneer hieraan een goed onderbouwd plan ten grondslag ligt.

De raad gaat akkoord met het terugdringen van het onderhoud in de openbare ruimte. Hiermee wordt 189.000 euro bespaard. Alleen de fractie van de SGP stemde tegen. Men vindt dat het onderhoud nu al gebreken vertoond. De raad gaat wel akkoord met de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Schaapsdijk.

Ook werd een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen de toeristen- en forenzenbelasting voor 2022 niet te verhogen. Een voorstel van Frans Snoek (SGP) akkoord te gaan met een bijdrage van 1,55 in plaats van 1,65 werd door de meerderheid van de raad verworpen. Het voorstel de belasting komend jaar te bevriezen kreeg de steun van CDA, ChristenUnie en BurgerBelangen Ermelo. Tegen stemden de fracties van SGP, VVD en Progressief Ermelo.

De raad wil unaniem via een motie afdwingen dat er een nieuwe trimbaan wordt aangelegd. Over de locatie moet in een later stadium een besluit worden genomen. In ieder geval moet daarbij de locatie van de oude trimvaan in het bos naast de Ericalaan mee worden genomen. Maar ook de locatie van het nieuwe sportcomplex op de Zanderij.

De raad wil dat 30.000 euro wordt uitgetrokken om met Interactie en de basisscholen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de zwemvaardigheid van leerlingen bij te houden. Dit in de plaats van alleen maar 40.000 euro te bezuinigen op het zwemvervoer van leerlingen van school naar zwembad.

De raad is tegen een motie van het CDA de duurzaamheidsmaatregelen Molenaarsplein te schrappen. Het CDA zag dit als een mogelijkheid de financiën meer op orde te brengen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden