Foto: Shutterstock

Geflopte aanbesteding herstellen

  Nieuwsflits

Ermelo - Er komt op korte termijn duidelijkheid hoe de aanbesteding van een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning kan worden hersteld. Het gaat dan onder meer om de dagbesteding voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en de opvang door atelier Leonardo da Vinci in Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens een debat in de Ermelose raadsvergadering. Aanleiding was een motie van het CDA en de ChristenUnie waarin het college de aanbesteding van de ‘begeleiding groep’ opnieuw open te stellen voor alle zorgaanbieders die in Ermelo begeleiding willen aanbieden. De motie kreeg geen meerderheid omdat de overige partijen tegen stemden.

Cor Louwerse (CDA) gaf aan dat voor veel zorgaanbieders de begeleiding van negen euro per uur niet uitvoerbaar is. Een atelier als Leonardo da Vinci biedt de begeleiding wel aan maar de vrees van de christen democraat is dat het atelier daardoor binnen een jaar failliet dreigt te gaan. Jos van der Deure (ChristenUnie) vindt het dat tijdens het spel de spelregels zijn gewijzigd en dat vindt hij onaanvaardbaar.

Wethouder Hans de Haan wijst erop dat het slechts om een beperkte groep gaat en niet de hele aanbesteding een flop is geworden, zoals hij opmaakt uit de woorden van CDA en ChristenUnie. Inmiddels is Interakt/Contour alsnog ingeschakeld om de begeleiding voort te zetten aan de groep met mensen met niet aangeboren hersenletsel.

Op korte termijn wordt bekeken hoe deze aanbesteding alsnog kan worden hersteld. Het overdoen van het hele proces roept volgens hem te veel juridische problemen op. Hij erkent wel dat bij het bureau in Elburg dat was ingehuurd voor de aanbesteding een vervelende fout is gemaakt waardoor dit op een onderdeel fout is gegaan.  Reden om met de zes gemeenten op de Noord Veluwe te bekijken wat nu nog wel mogelijk is om dit alsnog te herstellen. Veel meer wil de wethouder er ook niet over zeggen omdat de aanbesteding nog loopt. Hij verwacht wel dat de raad hierover nog meer informatie ontvangt voor de zomer. Bespreking is wel pas in september mogelijk.

Door de gemeenteraad werd wel een andere motie aangenomen waarin CDA en ChristenUnie het college oproepen de raad beter te informeren voor een volgende aanbesteding wordt uitgevoerd. Men vindt dat de raad de tijd moet hebben om tijdig kaders te stellen op lokaal niveau. Wethouder De Haan kreeg de handen niet op elkaar voor zijn betoog dat de raad ook tijdens de afgelopen aanbesteding wel degelijk de kans heeft gehad kaders te stellen. Hij vindt het verwijt dat dit niet is gebeurd onterecht. De motie werd aangenomen met zeventien stemmen voor en vier tegen. SGP en VVD steunden de motie niet. De raad vindt dat men zich moet kunnen verantwoorden naar de samenleving toe voor de gemaakte keuzes en dat dit te weinig het geval is geweest bij de laatste aanbesteding.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden