Foto: Pixabay

Aantal projecten tijdelijk op pauze

  Nieuwsflits

Ermelo - Een aantal projecten op het gebied van ruimtelijke ordening worden tijdelijk stil gelegd door de gemeente Ermelo. Gebrek aan voldoende medewerkers ligt hieraan ten grondslag.

Wijnand Kooijmans

Volgens wethouder Laurens Klappe is een kwart van het personeel ziek en veelal vertrokken. Dat maakt dat er vijf vacatures zijn. “Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening is het, en dat is een landelijk beeld, moeilijk vacatures te vervullen. Met het doorgaan van het werven van medewerkers en daarvoor extra geld in te zetten willen we toch bereiken dat de werkvoorraad teruggebracht wordt.”

De initiatiefnemers van plannen welke door het besluit van het college zijn getroffen zijn hiervan op de hoogte gesteld. De stop duurt voorlopig tot 1 januari van het volgend jaar. De lijst met projecten wordt eenmaal per maand binnen het college besproken. Aan de hand daarvan worden besluiten genomen welke projecten wel of niet in behandeling worden genomen.

Als het om de eigen projecten gaat zet de gemeente de projecten Boskamer en Zandkampweg even op half. In de Boskamer gaat wel het verwijderen van asbest en de sloop van schuurtjes door. “Maar dat ligt niet op het terrein van ruimtelijke ordening”, zo zegt Klappe.

Volgens wethouder Hans de Haan is overigens de komst van maatwerkwoningen aan de Zandkampweg niet voor de hand liggend. Het gaat voor Ermelo om twee woningen. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente Harderwijk om samen tot een oplossing te komen. ‘Waarbij wij dan als Ermelo een deel van de financiering voor onze rekening nemen.” Harderwijk heeft plannen maatwerkwoningen te realiseren in het voormalige eendengebied langs de Parallelweg. Maar ook hier stuit men op bezwaren van omwonenden die zich onvoldoende gehoord voelen door de gemeente, zo werd duidelijk tijdens een commissievergadering waarin het onderwerp aan de orde kwam. “We hopen een goede oplossing te vinden al is het geen populair onderwerp.” De Haan verwacht dat de definitieve realisering pas rond komt na het aantreden van een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Wethouder Klappe betreurt het dat bij de plannen op het gebied van ruimtelijke ordening een pas op de plaats moet worden gemaakt. ‘We kunnen de medewerkers wel vragen extra werk te doen maar ook dat houdt een keer op. Maar dan loop je het gevaar van roofbouw op de medewerkers en het uitvallen van hen. Dat willen we voorkomen. We kunnen niet alles in de lucht houden. Maar we willen zaken goed afhandelen. Ook al vinden we de huidige gang van zaken hoogst ongemakkelijk en vervelend.” Het tijdspad is overigens afhankelijk van hoe de werving verloopt. Indien dat voorspoedig gaat kunnen projecten toch weer eerder worden opgepakt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden