Foto: Pixabay

Raad wil aanpak Oude Telgterweg

  Nieuwsflits

Ermelo - Een meerderheid van de Ermelose raadsleden wil duidelijkheid wanneer de aanpak van de Oude Telgterweg wordt aangepakt. Het liefst in samenhang met de bouw van het nieuwe sportcomplex op De Zanderij.

Wijnand Kooijmans

 Het Ermelose college van burgemeester en wethouders is er voorstander van de aanpak van de Oude Telgterweg aan te pakken na het gereedkomen van het sportcomplex. De meerderheid vindt dat de bewoners duidelijkheid hebben over de aanpak van deze weg. Conclusie is dat er eigenlijk maar één mogelijkheid open blijft en dat is een aanpak op het bestaande tracé. Omlegging van de weg ligt niet voor de hand omdat dit leidt tot verzet, onder meer vanwege de noodzaak tot het kappen van veel bomen.

De vrees bestaat bij enkele partijen dat aanpak van de Oude Telgterweg wellicht onmogelijk wordt op redelijk korte termijn. Dit gezien de stikstof perikelen die alleen nu zijn opgelost voor de bouw van het zwembad. De integrale aanpak wordt door Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) ook gewenst gevonden omdat hij bang is dat anders inwoners massaal naar de Raad van State rennen en dit leidt tot nog meer vertraging.

Ook speelt mee dat de discussie over de Oude Telgterweg al langer leeft dan de discussie over de bouw van het sportcomplex. Wethouder Leo van der Velden vindt dat niet alleen het belang van de bereikbaarheid per auto moet worden meegenomen. Een goede fietsvoorziening acht hij van wenselijk belang. Ook met een goede fietsenstalling en verlichting.

De boscompensatie lijkt ook nog tot de nodige discussie te leiden in de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan voor de bouw van het zwembad moet worden vastgesteld. Vooral de voorgestelde compensatie aan de Flevoweg stuit op bezwaar bij meerdere partijen. Men vindt dat compensatie zo veel mogelijk op het terrein van het nieuwe sportcomplex zelf moet plaatsvinden. Daarnaast wordt compensatie voorgesteld in de kern van Ermelo zelf omdat hier veel groen verdwijnt. Het hoeft dan niet om grootschalige compensatie op één locatie te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels excuus aangeboden aan omwonenden van het nieuwe sportcomplex voor een brief die niet is verzonden maar wel in het voorstel was opgenomen. Het excuus is ook aanvaard. Meerdere partijen vinden de gang van zaken echter wel ongewenst.

In algemene zin wordt aangegeven dat de communicatie met omwonenden beter moet verlopen. Ronald van Veen (ChristenUnie) stelt dat een communicatieplan in het bestemmingsplan zelfs verplicht is omdat anders het plan niet kan worden vastgesteld. Zonder dit plan gaat zijn partij niet akkoord met het bestemmingsplan. Zover wil een meerderheid van de partijen niet gaan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden