Foto: Pixabay

Ermelo doet beroep op geld van Rijk

  Nieuwsflits

Ermelo - Wethouder Wouter Vogelsang hoopt dat het Rijk alsnog haar verantwoordelijkheid pakt als het gaat om het storten van de financiële middelen die gemeenten nodig hebben om hun wettelijke taken afdoende te kunnen vervullen. Dat stelde hij in de beeldvormende vergadering rond de kadernota.

Wijnand Kooijmans

Er zijn veel onzekerheden, met name als het gaat om de bedragen die wel of niet van het Rijk worden ontvangen. Dat maakt, zo geeft Vogelsang aan, dat het college van burgemeester en wethouders er voor heeft gekozen de begroting maar twee jaar sluitend te maken. Anders zouden zeer forse ingrijpen nodig zijn geweest.

Met de verhoging van onder meer de onroerendzaakbelasting van rond de elf procent denkt het college de bestaande voorzieningen in stand te houden. Onder meer wordt erop gewezen dat er al gemeenten zijn die hun bibliotheek en zwembad hebben moeten sluiten waar dit in Ermelo gelukkig nog niet aan de orde is.

Evelien Kars (Progressief Ermelo) zegt dat bezuinigd wordt op veel taken die Ermelo Ermelo maken. “Maar zijn deze bezuinigingen in de toekomst nog te herstellen.” Volgens Vogelsang is dat zeker mogelijk maar is het raad die daarover besluiten moet nemen. Kars vraagt zich af welke ruimte de raad nog heeft om aan de financiële knoppen te draaien. Vogelsang geeft aan dat dit er wel steeds minder worden. Hij vindt dat ten aanzien van het schrappen van het vervoer van scholieren naar zwemonderwijs scholen best zelf hieraan eventueel een bijdrage kunnen leveren. Maar dat het vervoer ook door ouders zelf kan worden verzorgd.

Ten aanzien van de bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte zegt de wethouder dat de betreffende afdeling zelf mogelijkheden ziet bijna tweehonderdduizend euro te bezuinigen. Onder meer door een andere aanpak en bijvoorbeeld de komst van bloemrijke bermen. Dat het college kiest voor een vrij liggend fietspad langs de Schaapsdijk is, volgens de wethouder, omdat de kosten nauwelijks hoger zijn dan bij een keuze voor een fietsstraat. Maar een fietspad een veel langere levensverwachting heeft.

Het halen van geld uit de algemene reserves geniet niet de voorkeur van wethouder Vogelsang. Maar was eenmalig nodig om binnen de afspraak met de raad te blijven de verhoging van de onroerendzaakbelasting niet boven de elf procent te laten uitkomen.

Met ‘s Heeren Loo wordt nog gesproken over de bouw van een nieuw gymlokaal. In het verleden heeft deze instelling op eigen kosten een zwembad en gymzaal gerealiseerd. Het zwembad is inmiddels gesloten en afgebroken. Onderbrengen van cliënten van ‘s Heeren Loo in andere gymlokalen ligt moeilijk. Er zijn mensen die alleen onder zeer zware begeleiding naar buiten mogen. Gezien de aanwezigheid van twee scholen in de omgeving denkt Vogelsang dat de exploitatie financieel haalbaar is.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden