Foto: Pixabay

Lijnrecht tegenover de initiatiefnemer

  Nieuwsflits

De tegenstanders van de bouw van 22 appartementen aan de Horsterweg 64 staan lijnrecht tegenover de initiatiefnemer. Dat werd duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering van de Ermelose gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - Namens de stichting Frederikstaete gaf Ymo Vellinga aan dat wat hen betreft geen fair play wordt gespeeld en maar een beperkt aantal omwonenden vooraf is betrokken bij de plannen. De wensen van het comité worden volgens hem inmiddels ondersteund door 59 omwonenden. De kritiek richt zich onder meer tegen de hoogte van dertien meter maar ook de verkeersveiligheid. Zo mondt het parkeren uit op de Frederik Hendriklaan, dicht bij een scherpe bocht.

De stichting heeft een duidelijk ander beeld over participatie. Dat gaat wat hem betreft over het beeld dat maar enkele omwonenden bij de planvorming zijn betrokken. Ook vindt hij dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat door enkele wijzigingen tegemoet is gekomen aan de wensen van de omwonenden. Er is wel degelijk intensief overleg gevoerd met de omwonenden. Zo zijn de parkeerplaatsen aan de hand daarvan ondergronds gebracht en is meer groen in het plan opgenomen. De hoogte van dertien meter is ingegeven door de welstandseisen. Anders zou een plat dak ontstaan en dat voldoet niet aan de welstandseisen.

Schriftelijk is, zo geeft hij aan, steeds terug gekoppeld naar de omwonenden. Bovendien heeft men zich altijd opengesteld voor overleg. Bovendien krijgen de omwonenden de kans hun bezwaren in te dienen wanneer het definitieve plan ter inzage wordt gelegd. Volgens Vijfhuizen voldoet het plan aan alle eisen die daaraan door de gemeente worden gesteld. Hij had de indruk dat met alle omwonenden in grote lijnen overeenstemming was bereikt, behalve over de hoogte.

Vellinga zegt dat het gaat om het herstel van vertrouwen. Maar dat pas kan worden gesproken wanneer minimaal het aantal appartementen wordt gehalveerd.

Waar Jasper Vijfhuizen namens de initiatiefnemer aangeeft dat er wel degelijk fair play wordt gespeeld. Volgens hem voldoet het plan aan het sociale woningbouwprogramma zoals de gemeente dat vereist.

Wethouder Laurens Klappe zegt dat sociale woningbouw hoge prioriteit heeft. Dat kan betekenen dat een speciale invulling moet worden gegeven aan een plan. Volgens hem is het ook te vroeg om inhoudelijk over het plan te spreken. Het is alleen de eerste fase gepasseerd maar is dat pas aan de orde wanneer er een definitief plan ligt. Het college heeft alleen een informatiememo gestuurd aan de gemeenteraad omdat er onduidelijkheid was ontstaan over de procedure. Tevens is hierin aangegeven dat de eerste fase van het afwegingskader is afgerond maar daarmee het plan niet is vastgesteld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden