Foto: Pixabay

Prioriteit voor drie bouwprojecten

  Nieuwsflits

ERMELO -  Door de gemeente zijn drie woningbouwprojecten aangewezen die prioriteit krijgen. Het gaat onder meer om het plan Fokko Kortlanglaan/Horsterweg en de Dr. Holtropstraat 102.

Wijnand Kooijmans

Projecten die prioriteit krijgen moeten vlot worden gerealiseerd en uiterlijk binnen drie jaar worden afgerond. Op de hoek van de Fokko Kortlanglaan en de Horsterweg verrijzen ten minste twee gebouwen met ieder achttien appartementen. Het gaat om 36 sociale huurappartementen en negen eengezinswoningen. Het gaan in dit laatste geval om vier twee-onder-een-kap-woningen en één vrijstaande woning.

Het oorspronkelijke plan is aangepast na overleg tussen de initiatiefnemers en omwonenden. Maar er liggen ook nog enkele uitdagingen voor het plan kan worden gerealiseerd. In het nieuwste plan zijn enkele nieuwe appartementen toegevoegd maar zijn de problemen rond het parkeren nog niet opgelost.

Ook zijn de opmerkingen van de commissie Omgevingskwaliteit nog niet verwerkt in het plan.

Het project Dr. Holtropstraat gaat uit van de sloop van de bestaande bebouwing op het perceel. Het gaat om de bouw van vijf sociale koopappartementen, vier starters appartementen op twee verdiepingen en een starterappartement op de begane grond.

Ten aanzien van de Garderenseweg 141 en Oude Telgterweg 257 is er sprake van een gecombineerd bestemmingsplan voor twee locaties. Om het plan mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van het functieveranderingsbeleid. In ruil voor de sloop van agrarische stallen wordt het mogelijk om woningen te realiseren. De twee plannen zijn aan elkaar gekoppeld vanwege de uitruil van de vierkante meters te slopen bebouwing.

Het initiatief voor de Garderenseweg 141 gaat uit van de sloop van een agrarische bedrijfsbebouwing. Hiervoor in de plaats komen een nieuwe hoofdwoning en twee nieuwe twee-onder-een-kapwoning en wordt de bestaande boerderij omgevormd. Nadrukkelijk is bij dit plan aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.

Het initiatief voor de Oude Telgterweg 257 gaat uit van de voormalige bedrijfsbebouwing en wordt ontsloten vanaf de Telgter Buurtweg, Het plan gaat uit van acht zogenoemde grondgebonden woningen. Ten aanzien van dit plan is wel een reactie bij de gemeente binnen gekomen van het naast gelegen bedrijf Boerderijpret. Dat is aanleiding op korte termijn met dit bedrijf in gesprek te gaan.

Ten aanzien van de bouw op de hoek van de Fokko Kortlanglaan en de Horsterweg hebben omwonenden aangegeven enthousiast te zijn over de huisvesting van jonge starters en hierdoor ook de noodzaak van de bouw te onderschrijven. Ook geven ze aan weinig hinder te ondervinden.

Het overleg over de plannen voor de Dr. Holtropstraat 102 moet nog plaatsvinden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden