Jules Dutrieux neemt 10 juni afscheid als directeur van Welzijn Ermelo.
Jules Dutrieux neemt 10 juni afscheid als directeur van Welzijn Ermelo.

De missie: iedereen in beeld houden

  Nieuwsflits

ERMELO - Na vijfenhalf jaar neemt Jules Dutrieux 10 juni in de Baanveger afscheid als directeur/bestuurder van Welzijn Ermelo. Hij kijkt terug op een periode waarin de organisatie een jaar na de fusie intern goed op orde was en inwoners met hulpvragen bij de juiste netwerkpartners terecht konden. In coronatijd is het gelukt om iedereen in beeld te houden.

Marco Jansen

In Ermelo had Jules Dutrieux (58) de opdracht om verschillende organisaties te integreren tot één goed functionerende organisatie. Hij is in januari 2016 begonnen, een jaar na de fusie tussen Stichting Welzijn Ouderen Ermelo, stichting Pinel en maatschappelijk werk van Stimenz. “Deze fusie was beetje gedwongen en verliep niet probleemloos: er was weerstand tegen. Beleid en cultuur van ouderen- en jongerenwerk verschilden, er was geen afstemming. Na een jaar investeren was de interne organisatie goed op orde en de relatie met de gemeente als belangrijkste opdrachtgever aangehaald. We zijn toen ook ISO-gecertificeerd.”

Voor Stichting Welzijn Ermelo staat de hulpvraag van de inwoner centraal. “Welke vraag dat ook is, de medewerkers en organisaties in het maatschappelijk domein (MEE Veluwe, Icare, het CJG, ZNWV en Meerinzicht) hebben de taak om te zorgen dat de inwoner bij de juiste organisatie terecht komt. De afstemming is in Ermelo vanaf 2017 goed geregeld.”

Tot corona in maart 2020 haar intrede deed, bood Welzijn Ermelo meer dan 1000 unieke bezoekers per week een sociaal moment. Activiteiten met ontmoeting als doel.        

Bijvoorbeeld sjoelen, koersbal en eetgroepen voor ouderen in de Baanveger. De Inloop, het cursuswerk en eetgroepen bij Pinel en Plaza. Maar ook het Vrijwilligerspunt, Schulddienstverlening, Belastinghulp, AutoMaatje, mantelzorg ondersteuning, Maatschappelijk werk. Met corona viel dat allemaal weg. “We moesten locaties sluiten, spreekuren en activiteiten konden niet meer. 300 vrijwilligers hadden ineens geen werk meer. In een paar dagen is onze bedrijfsvoering van fysiek naar online gegaan. We zijn continu telefonisch bereikbaar geweest. Later gingen hulpvragen ook via videobellen. Onze taak was mensen in beeld houden zodat ze niet zouden vereenzamen.”

Dutrieux noemt het een bijzondere en moeilijke periode waarin sociale contacten wegvielen, maar ook nieuwe initiatieven ontstonden. “Bij het project Helpende handen was een goede match tussen vraag en aanbod: een boodschappendienst, vervoersdienst, medicijnen werden opgehaald. Van juni tot de tweede golf konden we langzaam weer open voor kleine groepjes. In de locaties van Welzijn Ermelo zijn nooit besmettingen geweest.”

Vier keer per week maakte Dutrieux de autorit van twee keer ruim 1,5 uur van Harlingen naar Ermelo. Dagen dat hij half 7 de deur uit ging en ’s avonds 12 uur thuis kwam, waren geen uitzondering. Maar dat deed hij met plezier. “De sfeer in Ermelo is heel tolerant en eerlijk. Ik kon ook altijd een beroep doen op de wethouder of burgemeester als dat nodig was. Ik heb altijd steun gekregen van de Raad van Toezicht. Ik kreeg energie van een prachtig team medewerkers en vele vrijwilligers die welzijnswerk op een mooie manier inhoud gaven.”

Toch is het voor Dutrieux nu tijd voor iets nieuws. “De functieverwachting wordt gaandeweg anders en in overleg met de Raad van Toezicht kwamen we tot de conclusie dat die niet meer bij mij past. Ik ben graag betrokken bij de uitvoering en wil zorgen dat medewerkers hun werk goed doen. De samenwerking is nu goed geborgd. Stichting Welzijn Ermelo gaat een nieuwe fase in en heeft voor die doorontwikkeling een ander type bestuurder nodig. Daar maak ik graag plaats voor.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden