Foto: Pixabay

Vervoer naar zwemmen stopt

  Nieuwsflits

ERMELO - De gemeente Ermelo wil met ingang van 2022 stoppen met het vervoer van leerlingen naar het zwemonderwijs. Dat levert een besparing op van 40.000 euro per jaar.

Wijnand Kooijmans

Het voorstel past binnen de doelstelling te komen tot een sluitende begroting. Daarnaast wil het college van burgemeester en wethouders de algemene reserves weer op vijf miljoen euro brengen.

Het huidige schoolzwemmen is een gevolg van de door de gemeenteraad aangenomen tactische plan sport in 2018 en de toen gedane toezeggingen aan de raad. Het gaat om de zwemlessen door de groepen vijf en zes. De kosten van het zwemonderwijs op zich bedragen 30.000 euro per jaar.

De zwemles wordt aangeboden aan tien scholen. Het vervoer is berekend met als uitgangspunt dat alle deelnemende scholen via georganiseerd busvervoer heen en weer naar het zwembad worden vervoerd.

Het zwemonderwijs zelf wordt niet afgeschaft. Verwacht wordt dat door corona meer jeugd thuis is komen te zitten en daardoor een bewegingsachterstand hebben opgelopen. Met het door laten gaan van de zwemlessen wil het college voorkomen dat de achterstand later extra kosten meebrengt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden