Foto: Shutterstock

Oefenterrein rijschool haalt het niet

  Nieuwsflits

ERMELO -  Een meerderheid van de Ermelose gemeenteraad wil niet meewerken aan een verzoek van rijschool Van Buuren een oefenterrein in te richten aan de Oude Telgterweg. Het gaat hier om het oefenen met vrachtwagens. Tegen zijn de ChristenUnie, CDA en Progressief Ermelo. Mee willen werken de SGP, BurgerBelangen Ermelo en de VVD.

Wijnand Kooijmans

Op het betreffende terrein was voorheen een tuincentrum gevestigd. Op dit moment ligt het leeg. Van Buuren wil overdag van het terrein gebruik maken voor het oefenen met de rijvaardigheid en in de nachtelijke uren voor het stallen van vrachtwagens.

Het college van burgemeester en wethouders is bereid in principe medewerking te verlenen aan het verzoek. Wel moeten de nodige onderzoeken worden verricht voor een definitief besluit kan worden genomen. Het gaat dan onder meer om flora en fauna, de uitstoot van stikstof en geluidsoverlast.

Monique van den Broek (VVD) geeft aan mee te willen werken ook al omdat het terrein er nu troosteloos en verpauperd bij ligt en dit alleen maar erger wordt als aan de locatie geen andere bestemming wordt gegeven. Uit de onderzoeken kan altijd nog blijken dat het initiatief niet haalbaar is. Ook René Heij (SGP) is voorstander. Hij schrikt er van dat de suggestie is gewekt dat het bedrijf, dat al lang in Ermelo is gevestigd, maar moet verhuizen naar een andere gemeente.

Luuk van Beek (BurgerBelangen Ermelo) wil het bedrijf de ruimte geven voor de onderzoeken. Op voorhand verwacht hij dat de belasting minder zwaar zal zijn dan nu is toegestaan op grond van de huidige bestemming.

Jet Weigand (ChristenUnie) vindt dat vooraf te weinig aandacht is besteed door het bedrijf aan overleg met de omwonenden van het terrein. De gewenste bedrijvigheid valt volgens haar onder categorie 3 – de zwaardere industrie – en is daarmee ongewenst op de gewenste locatie. Ook vindt ze aantasting van het omliggende agrarisch gebied onwenselijk en vreest ze voor een toename van de verkeersonveiligheid.

Lida Veenstra (Progressief Ermelo) is tegenstander van de gewenste ontwikkeling. Het economisch belang van de ondernemer weegt, zo vindt ze, niet op tegen het algemeen belang. Het behoud van het bestaande karakter van Horst en Telgt wil ze overeind houden. Ook Erik van der Weide (CDA) wijst de gewenste ontwikkeling af. Hij vindt dat boeren, burgers en bedrijven gescheiden moeten worden en vindt dat hier een wig wordt gedreven tussen bedrijf en boeren en burgers.

Wethouder Leo van der Velden vindt dat de meerderheid van de raad te veel inspeelt op mogelijke aannames. Terwijl juist de onderzoeken moeten uitwijzen wat op de betreffende locatie wel en niet tot de mogelijkheden behoort. Hij wil het bedrijf graag voor Ermelo behouden. Ook denkt hij dat het niet gaat om een zwaardere categorie bedrijvigheid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden